KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Evaluatie Bel-me-niet register naar Tweede Kamer

Minister Verhagen heeft op 16 april het eindrapport van de evaluatie van het Bel-me-niet register naar de Tweede Kamer gestuurd. Kwink Groep heeft deze evaluatie uitgevoerd.

Uit de evaluatie komt naar voren dat het register voldoet aan het doel waarmee het is opgezet: een significante vermindering van consumentenirritatie. Sinds de inwerkingtreding van het wettelijke ‘Bel-me-niet Register’ is het aantal inschrijvingen fors gestegen: van 2,6 miljoen in oktober 2009, tot 6,9 miljoen in januari van dit jaar.

De consumentenirritatie kan volgens Kwink Groep nog verder verminderd worden door beter te informeren over de maximale verwerkingstijd (6 weken) van nieuwe inschrijvingen en het feit dat een inschrijving in het register niet verbiedt dat een bedrijf waar men een klantrelatie mee heeft, telefonisch contact mag opnemen. De gebruiksvriendelijkheid van het register kan nog verder worden verbeterd, zowel richting consumenten als richting bedrijven die het register raadplegen.

Tot slot is geconstateerd dat de opbrengsten van Goede Doelen uit eigen fondsenwerving in 2010 zijn gestegen ten opzichte van 2009, ondanks de introductie  van het Bel-me-niet Register’.

Lees hier het eindrapport en de begeleidende brief van de Minister aan de Tweede Kamer.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website