KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

1,6 miljoen kilometer telecomkabel onder de grond

Om vanuit huis te bellen of internetten zijn telecomkabels nodig. Deze telecomkabels liggen door heel Nederland onder de grond. Bijvoorbeeld onder de stoep, onder pleinen en langs spoorwegen. KWINK groep heeft onderzocht dat er in totaal zeker 1,6 miljoen kilometer telecomkabel onder de grond ligt. Dit is gelijk aan 40 rondjes om de aarde. Afgelopen […]

13 februari 2017

Om vanuit huis te bellen of internetten zijn telecomkabels nodig. Deze telecomkabels liggen door heel Nederland onder de grond. Bijvoorbeeld onder de stoep, onder pleinen en langs spoorwegen. KWINK groep heeft onderzocht dat er in totaal zeker 1,6 miljoen kilometer telecomkabel onder de grond ligt. Dit is gelijk aan 40 rondjes om de aarde. Afgelopen week is het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ongebruikte telecominfrastructuur

In de huidige wet staat dat telecomaanbieders vanaf 1 januari 2018 kunnen worden verplicht ongebruikte telecomkabels te verwijderen. De grondeigenaar (bijvoorbeeld een gemeente of Rijkswaterstaat) kunnen om deze verwijdering vragen. In 2014 is er een nieuwe Europese Richtlijn aangenomen. Het doel van deze richtlijn is om de kosten voor de aanleg van snel internet te beperken door gebruik te maken van bestaande infrastructuur. Het kan zijn dat bepaalde type ongebruikte kabels nog gebruikt kunnen worden om dit snelle internet te realiseren.

In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu heeft KWINK groep onderzocht hoeveel ongebruikte kabels er onder de grond liggen en of deze nog kunnen worden gebruikt voor het realiseren van snel internet in de toekomst. KWINK groep heeft deze inventarisatie gemaakt op grond van de data van de 12 grootste telecomaanbieders in Nederland. KWINK groep werkte in dit onderzoek samen met Oxperts Consultancy, Inwilution en telecominfrastructuurexpert Wil Bijl.

Resultaten onderzoek

Ruim de helft van de 1,6 miljoen kilometer telecomkabel betreft huisaansluitingen. Deze vormen de verbinding tussen een huis en een aansluitpunt in de straat. Circa 300.000 kilometer bestaat uit koper- en coaxkabels. Deze zijn oorspronkelijk bedoeld voor telefonie en kabel-TV, maar worden tegenwoordig ook gebruikt voor internet. Ongeveer 15% kilometer van de koper- en coaxkabels is ongebruikt en zal naar verwachting niet meer worden gebruikt.

Tot slot bestaat het laatste deel uit mantelbuizen (ongeveer 400.000 kilometer). Dit zijn plastic buizen die kunnen worden gevuld met glasvezel voor snel internet. Ongeveer driekwart van de mantelbuizen is gevuld met glasvezel en een kwart is leeg. Naar verwachting zal een groot deel hiervan nodig zijn om de internetsnelheid in Nederland te vergroten. Echter, er zijn ook locaties waar overcapaciteit is. Volgens telecomaanbieders betreft dit ruim 2.000 kilometer.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van telecommunicatie en de ondergrond. Eerder evalueerde KWINK groep bijvoorbeeld de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (Wion). Ook voerde KWINK groep verschillende onderzoeken op het gebied van telecommunicatie uit, waaronder evaluatie-onderzoeken met betrekking tot digitale radio (DAB+), de multibandveiling en het sectorspecifieke telecomtoezicht (door de Autoriteit Consument en Markt).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten