KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek budget inkoop eBooks afgerond

Onderzoek afgerond naar budget 2014-2018 voor inkoop Ebooks (digitale content) door openbare bibliotheken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Kwink Groep gevraagd in samenwerking met Rebel Group en Michiel Laan Advies een onderzoek uit te voeren naar de inkoop van eBooks (digitale content) door openbare bibliotheken. Op basis van dit onderzoek wordt […]

10 juni 2014

Onderzoek afgerond naar budget 2014-2018 voor inkoop Ebooks (digitale content) door openbare bibliotheken.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Kwink Groep gevraagd in samenwerking met Rebel Group en Michiel Laan Advies een onderzoek uit te voeren naar de inkoop van eBooks (digitale content) door openbare bibliotheken. Op basis van dit onderzoek wordt een besluit genomen over de hoogte van de uitname uit het gemeentefonds voor de centrale inkoop van e-content.

Het onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van het digitale aanbod in de periode 2014-2018 en de schatting van het benodigde budget voor de inkoop van dit aanbod voor gebruikers van openbare bibliotheken. In het onderzoek zijn diverse vormen van digitale content onderscheiden: eBooks, digitale muziek, dagbladen, tijdschriften, databanken en audiovisuele content. Per contentstroom is een benadering gekozen om te komen tot een berekening van de inkoopkosten in 2018: een vraagafhankelijke; beleidsmatige benadering; aanbodgeoriƫnteerde benadering.

Het onderzoek werd begeleid door een begeleidingscommissie waarin VNG, VOB Inkoopcommissie, Ministerie van OCW, Ministerie van BZK, Bibliotheek.nl (BNL), Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Koninklijke Bibliotheek vertegenwoordigd waren.

Op 28 april 2014 is de samenvatting van het onderzoeksrapport met een begeleidende brief van de Minister naar de Tweede Kamer verstuurd. Vanwege de bedrijfsvertrouwelijke gegevens is alleen de samenvatting van het onderzoek openbaar gemaakt.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten