KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Midterm review Wsob afgerond

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob). KWINK groep voerde in opdracht van het Ministerie van OCW de midterm review van de bibliotheekwet uit om vast te stellen wat eind 2016 de stand van zaken is in de sector. Midterm review van de Wsob Kern van de […]

22 januari 2018

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob). KWINK groep voerde in opdracht van het Ministerie van OCW de midterm review van de bibliotheekwet uit om vast te stellen wat eind 2016 de stand van zaken is in de sector.

Midterm review van de Wsob

Kern van de nieuwe bibliotheekwet is het instellen van één netwerk van bibliotheekorganisaties, het regelen van een aantal zaken rondom de fysieke bibliotheek, de instelling en opbouw van een landelijke digitale bibliotheek en het aanwijzen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) als nationale bibliotheek in het netwerk. De Wsob wordt in 2019 geëvalueerd en op verzoek van de Eerste Kamer is een midterm review toegevoegd. Belangrijkste aanleiding voor de midterm review is de mogelijkheid tot het tussentijds signaleren van eventuele lacunes in het bibliotheeknetwerk. Meer informatie over de werkwijze en onderdelen van het onderzoek is hier te vinden.

Enkele kerncijfers

De openbare bibliotheken waren in 2016 goed voor zo’n 60 miljoen bezoeken en circa 3,7 miljoen leden. Bibliotheken leenden in 2016 aan hun leden een kleine 80 miljoen fysieke en digitale publicaties uit en zij organiseerden circa 97.000 maatschappelijke activiteiten. Bibliotheken zijn daarnaast nog altijd goed gespreid over Nederland. In de kamerbrief van de Minister geeft zij aan: ‘Onderzoek naar de staat van het openbare bibliotheekwerk na twee jaar Wsob laat een vitale sector zien. Het bibliotheekwerk in traditionele zin loopt over een langere periode terug: minder fysieke uitleningen – vooral bij volwassenen – en minder vestigingen. Daar staan veel nieuwe en positieve ontwikkelingen tegenover: meer jeugdleden, groei van de digitale bibliotheek en groei in educatieve en maatschappelijke activiteiten. De openbare bibliotheek vernieuwt zich en zoekt in haar activiteiten steeds meer aansluiting bij de lokale maatschappelijke opgaven.’

De midterm review heeft naast deze kerncijfers het functioneren van het stelsel en de rol van de KB daarin in beeld gebracht. Ook is de situatie in de 16 gemeenten zonder openbare bibliotheekvoorziening binnen de gemeentegrenzen in kaart gebracht en is er aandacht voor burgerinitiatieven binnen het bibliotheekveld. Het volledige rapport is hier te downloaden. Daarnaast heeft de KB een rapportage opgesteld van trends in het stelsel van openbare bibliotheken.

KWINK groep en de bibliotheeksector

KWINK groep heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd in de bibliotheeksector. Zo begeleidde KWINK groep het opstellen van een strategische (innovatie) agenda voor de Koninklijke Bibliotheek en voerden wij een verkennend onderzoek uit voor de provincie Noord-Holland naar de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel. Tot slot is begin 2017 de toekomstgerichte evaluatie van ZB | Planbureau en bibliotheek van Middelburg afgerond.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten