KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Strategische agenda bibliotheekstelsel

De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe. Maar op welke manier moet het bibliotheekstelsel vernieuwen? Welke rol spelen innovaties en netwerken? Hoe wordt het bibliotheekstelsel gereed gemaakt voor de toekomst?

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. Op 1 januari 2015 is de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. De KB heeft onder de Wsob een regierol gekregen binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale bibliotheek.

Strategische agenda

Om de regierol in het netwerk op te pakken is de KB gestart met de voorbereiding van de meerjarige strategische (innovatie)agenda voor het openbare bibliotheekstelsel. De vraag naar deze agenda komt voort uit het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van OCW, IPO, VNG, VOB en de KB.

Het doel van de agenda is dat bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen, de KB en de lokale, provinciale en landelijke overheden samen vorm gaan geven aan een sterk openbaar bibliotheeknetwerk, dat klaar is voor de toekomst.

Het gaat hierbij om een beschrijving van:

  1. de gezamenlijke ambities en prioriteiten;
  2. de daarbij behorende activiteiten en innovaties;
  3. de rollen, netwerktaken en (financiële) verantwoordelijkheden van de netwerkpartners;
  4. de samenhang die nodig is om ambities en prioriteiten te kunnen realiseren.

De KB heeft KWINK groep gevraagd om de totstandkoming van de agenda te begeleiden en de agenda concreet uit te werken. We voeren gesprekken met de betrokken stakeholders en organiseren regionale bijeenkomsten waar het bibliotheekveld voor wordt uitgenodigd.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website