KWINK groep 

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Evaluatie ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

In opdracht van de Provincie Zeeland voerde KWINK groep in de periode december 2016 tot en met maart 2017 een toekomstgerichte evaluatie van de ZB | Planbureau en bibliotheek van Middelburg uit. Op 19 mei 2017 zijn het rapport en de reactie van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gestuurd.

ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

In oktober 2015 is in Zeeland een nieuwe organisatie ontstaan, de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (hierna ZB). ZB is ontstaan uit een fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop. Bij de fusie is afgesproken om de nieuwe organisatie in 2016 te evalueren. ZB vervult de taak van openbare bibliotheek in Middelburg, is wetenschappelijke bibliotheek (WSF-bibliotheek) en Planbureau voor Zeeland.

Conclusies en aandachtspunten

Na de fusieperiode heeft er een positieve kentering plaatsgevonden in het functioneren van ZB. De fusie is een langdurig en ingrijpend proces geweest. ZB was gedurende de fusieperiode relatief naar binnen gekeerd. De primaire activiteiten en doelen van de organisatie hebben hieronder geleden. De huidige organisatie heeft strategische prioriteiten geformuleerd. Sinds de fusie is veel bereikt in de invulling van deze strategische prioriteiten. De nieuwe organisatie bestaat nu ongeveer anderhalf jaar en zal zich in vele opzichten nog moeten bewijzen.

Belangrijke aandachtspunten om de positieve kentering voort te zetten en de maatschappelijke impact van ZB te vergroten zijn:

  • het verwerven van een centrale plek in beleidsprocessen,
  • het versterken van de dialoog en samenwerking met stakeholders en
  • het benutten van de inhoudelijke synergievoordelen van de fusie.

Onderzoeken

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van evaluaties en onderzoeken. Voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken zijn de evaluatie van de ACM en het Energieakkoord. In het bibliotheekveld begeleiden we het opstellen van een strategische (innovatie) agenda voor de Koninklijke Bibliotheek, voerden we een onderzoek uit naar de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel en evalueerden we het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website