KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

In opdracht van de Provincie Zeeland voerde KWINK groep in de periode december 2016 tot en met maart 2017 een toekomstgerichte evaluatie van de ZB | Planbureau en bibliotheek van Middelburg uit. Op 19 mei 2017 zijn het rapport en de reactie van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gestuurd. ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland In oktober 2015 […]

22 december 2016

In opdracht van de Provincie Zeeland voerde KWINK groep in de periode december 2016 tot en met maart 2017 een toekomstgerichte evaluatie van de ZB | Planbureau en bibliotheek van Middelburg uit. Op 19 mei 2017 zijn het rapport en de reactie van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gestuurd.

ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

In oktober 2015 is in Zeeland een nieuwe organisatie ontstaan, de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (hierna ZB). ZB is ontstaan uit een fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop. Bij de fusie is afgesproken om de nieuwe organisatie in 2016 te evalueren. ZB vervult de taak van openbare bibliotheek in Middelburg, is wetenschappelijke bibliotheek (WSF-bibliotheek) en Planbureau voor Zeeland.

Conclusies en aandachtspunten

Na de fusieperiode heeft er een positieve kentering plaatsgevonden in het functioneren van ZB. De fusie is een langdurig en ingrijpend proces geweest. De bibliotheek was gedurende de fusieperiode relatief naar binnen gekeerd. De primaire activiteiten en doelen van de organisatie hebben hieronder geleden. De huidige organisatie heeft strategische prioriteiten geformuleerd. Sinds de fusie is veel bereikt in de invulling van deze strategische prioriteiten. De nieuwe organisatie bestaat nu ongeveer anderhalf jaar en zal zich in vele opzichten nog moeten bewijzen.

Belangrijke aandachtspunten om de positieve kentering voort te zetten en de maatschappelijke impact van ZB te vergroten zijn:

  • het verwerven van een centrale plek in beleidsprocessen,
  • het versterken van de dialoog en samenwerking met stakeholders en
  • het benutten van de inhoudelijke synergievoordelen van de fusie.

Onderzoeken

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van evaluaties en onderzoeken. Voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken zijn de evaluatie van de ACM en het Energieakkoord. In het bibliotheekveld begeleiden we het opstellen van een strategische (innovatie) agenda voor de Koninklijke Bibliotheek, voerden we een onderzoek uit naar de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel en evalueerden we het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten