KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert duurzaamheidsprogramma Ermelo

Nederland wordt duurzaam. Naast de landelijke doelstellingen om de CO2-uitstoot flink te reduceren, stellen steeds meer gemeenten ambitieuze doelstellingen om te verduurzamen. Eén van die gemeenten is Ermelo. Om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn, heeft de gemeente Ermelo in 2016 een programmaplan duurzaamheid opgesteld. KWINK groep onderzoekt in hoeverre de gemeente […]

13 december 2017

Nederland wordt duurzaam. Naast de landelijke doelstellingen om de CO2-uitstoot flink te reduceren, stellen steeds meer gemeenten ambitieuze doelstellingen om te verduurzamen. Eén van die gemeenten is Ermelo. Om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn, heeft de gemeente Ermelo in 2016 een programmaplan duurzaamheid opgesteld. KWINK groep onderzoekt in hoeverre de gemeente op koers ligt deze doelstellingen te behalen.

Over het duurzaamheidsprogramma

In 2016 heeft de gemeente Ermelo het programma duurzaamheid 2016-2020 vastgesteld. In dit programma staat welke stappen de gemeente, in samenwerking met bedrijven, inwoners, en maatschappelijke organisaties moet nemen om de ambitieuze doelstelling (2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal) te behalen. Bij de vaststelling van het programmaplan heeft de gemeenteraad gevraagd om een tussenevaluatie begin 2018. De insteek van deze tussenevaluatie is het beoordelen of er voldoende tempo wordt gemaakt om de beoogde ambities te behalen, en of de nadruk op de juiste activiteiten ligt. Op basis van deze tussenevaluatie beslist de raad over het vrijgeven van kredieten voor 2018 – 2021.

Onze visie op beoordelen en evalueren gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

Vele factoren dragen bij aan behalen van duurzaamheidsambities. De resultaten op energie-opwek, energiebesparing en CO2-uitstoot zijn daarom niet direct te herleiden naar de inspanningen van de gemeente. Het is bijvoorbeeld niet te achterhalen of iemand zonder de voorlichting van de gemeente ook een zonnepaneel had geïnstalleerd. Onze analyse bestaat daarom uit meerdere onderdelen. We onderzoeken allereerst op basis van data in hoeverre de gemeente de op koers ligt om de gestelde doelstellingen te behalen. Daarnaast analyseren we de acties van de gemeente op het gebied van duurzaamheid: waar gaat nog onvoldoende aandacht naartoe, en wat kan de gemeente beter doen om energieneutraal en klimaatneutraal te worden? In co-creatie met de gemeente Ermelo stellen we mogelijke acties op voor de toekomst. Zo komen we tot een eindproduct dat breed begrepen en gedragen wordt, en dat de gemeente kan gebruiken voor haar toekomstige duurzaamheidsstrategie.

Ervaring duurzaamheidsevaluaties

We hebben veel ervaring met het beoordelen en evalueren van regionaal en lokaal duurzaamheidsbeleid. Zo onderzochten we recent voor de VNG de regionale aanpak van energiebesparing in koopwoningen, en brachten we voor de gemeente Den Haag in kaart welke kansrijke duurzaamheidsinitiatieven er in deze gemeente zijn. Op het gebied van duurzaamheid hebben we daarnaast de evaluatie van het Energieakkoord, de evaluatie van de Green Deal aanpak en de evaluatie van het Elektrisch Rijden beleid uitgevoerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten