KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Kansrijke duurzaamheidsinitiatieven Den Haag

De gemeente Den Haag verdeelt elk jaar subsidie onder duurzaamheidsinitiatieven die ontstaan in Haagse wijken. Bewoners kunnen subsidie ontvangen om ideeën over duurzame ontwikkelingen in de wijk uit te werken. Gedurende het jaar organiseert de gemeente Den Haag bijeenkomsten om bewoners te ondersteunen bij de uitvoering. Aan het eind van het jaar maakt iedere initiatiefnemer […]

9 mei 2016

De gemeente Den Haag verdeelt elk jaar subsidie onder duurzaamheidsinitiatieven die ontstaan in Haagse wijken. Bewoners kunnen subsidie ontvangen om ideeën over duurzame ontwikkelingen in de wijk uit te werken. Gedurende het jaar organiseert de gemeente Den Haag bijeenkomsten om bewoners te ondersteunen bij de uitvoering. Aan het eind van het jaar maakt iedere initiatiefnemer een verslag over de activiteiten en resultaten. KWINK groep is gevraagd de rode draden in deze verslagen te identificeren en lessen voor de uitvoering van de subsidieregeling aan te reiken.

Kansrijke initiatieven op uiteenlopende onderwerpen

In 2015 heeft de gemeente Den Haag ruim 40 duurzaamheidsinitiatieven ondersteund. De meerderheid van deze initiatiefnemers zien mogelijkheden voor een kansrijk vervolg. Voor het eerst zijn in 2015 in alle Haagse stadsdelen duurzaamheidsinitiatieven ondersteund. Er is een grote verscheidenheid aan onderwerpen waarop initiatieven ontstaan. Voorbeelden zijn zonnepanelen, elektrisch vervoer, duurzame voedselvoorziening, milieu educatie en hergebruik. Ook zijn er initiatieven die overlappen met andere maatschappelijke thema’s zoals ouderenzorg, veiligheid en cultuurvorming.

Lessen voor de toekomst

Naar aanleiding van de verslagen en gesprekken met de coaches van initiatiefnemers heeft KWINK groep een aantal lessen opgesteld voor de gemeente. Een voorbeeld is dat initiatieven succesvoller zijn wanneer de juiste samenwerkingspartners zijn betrokken. Om dit te ondersteunen zou de gemeente Den Haag netwerkbijeenkomsten per thema kunnen organiseren. Een ander voorbeeld is dat initiatieven succesvoller zijn met enthousiaste bewoners en betrokkenen. De gemeente Den Haag zou initiatiefnemers kunnen laten nadenken over de wijze waarop betrokkenen enthousiast worden gemaakt door initiatiefnemers een communicatiestrategie op te laten stellen.

KWINK foundation

KWINK groep heeft deze opdracht gedeeltelijk uitgevoerd via de KWINK foundation vanuit het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen. KWINK groep voerde op het gebied van duurzaamheid onder meer de beleidsevaluatie elektrisch rijden en de evaluatie van de Green Deals uit. Op het gebied van burgerparticipatie deed KWINK groep eerder onderzoek naar vrijwilligerswerk onder studenten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten