KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie elektrisch rijden beleid

Elektrisch rijden biedt kansen. Elektrisch rijden is schoner en zuiniger dan rijden op benzine of diesel. Ook biedt elektrisch rijden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, mobiliteitsdiensten, laaddienstverlening en productie van componenten. Lees hier onze conclusies en aanbevelingen. Om elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren voert het ministerie […]

23 september 2015

Elektrisch rijden biedt kansen. Elektrisch rijden is schoner en zuiniger dan rijden op benzine of diesel. Ook biedt elektrisch rijden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, mobiliteitsdiensten, laaddienstverlening en productie van componenten.

Lees hier onze conclusies en aanbevelingen.

Om elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren voert het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met verschillende privaat-publieke partners het Plan van Aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling 2011-2015 uit. KWINK groep is door het ministerie van EZ gevraagd om dit plan van aanpak te evalueren.

Tijdens de evaluatie wordt teruggekeken op het gevoerde beleid, de samenwerking tussen partijen bij de uitvoering van het Plan van Aanpak en de effecten. Doel van deze evaluatie is ook om aanbevelingen te doen voor de komende beleidsperiode (2016-2020). De volgende vragen staan centraal:

  • Terugkijken. Heeft de uitvoering van het Plan van Aanpak geleid tot het gestelde doel, namelijk door stimulering van de marktintroductie van EV (met bijbehorende randvoorwaarden zoals beschikbare laadinfrastructuur) en laten zien dat het systeem van elektrisch rijden werkt?
  • Vooruitblikken. Op welke elementen moet het EV-beleid zich in de periode 2016-2020 voornamelijk richten, wie heeft welke rol daarin en hoe kan dit worden vormgegeven?

KWINK groep werkt in deze evaluatie samen met inhoudelijke experts Martijn van der Steen, co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Paul de Bijl, marktordeningsexpert en gasthoogleraar reguleringseconomie.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. KWINK groep voerde de tussentijdse audit van de Green Deal aanpak uit. Momenteel evalueren we in opdracht van het ministerie van IenM  het Actieplan Fietsparkeren  bij stations. In samenwerking met de NSOB heeft KWINK groep verschillende onderzoeken naar elektrisch rijden beleid uitgevoerd. We hebben een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar beleid om elektrisch rijden te faciliteren en te stimuleren. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar beleidsstrategieën voor de volgende fase van de introductie van elektrisch rijden.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten