KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Jakar Westerbeek

jwesterbeek@kwinkgroep.nl
+31 6 5786 1830

Meer over Jakar

Anne Marit Popma

ampopma@kwinkgroep.nl
+31 6 1276 6549

Meer over Anne Marit

Stimulering van duurzame energie

Steeds vaker wordt energie opgewekt door middel van zonnepanelen of windenergie. De overheid stimuleert deze duurzame opwekking van energie onder andere door de Postcoderoos-regeling (formeel: Regeling Verlaagd Tarief). KWINK groep evalueert deze Postcoderoos-regeling voor het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën.

Over de regeling

Niet alleen energiemaatschappijen kunnen duurzame energie opwekken, ook lokale burgerinitiatieven kunnen zonnepanelen en/of windturbines aanschaffen. Deze lokaal opgewekte vorm van energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland. Om energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te stimuleren, hebben de ministeries van Economische Zaken en Financiën de postcoderoos-regeling ingevoerd.

Sinds 2014 is de Postcoderoos-regeling in werking. Deelnemers aan een postcoderoos initiatief ontvangen korting op hun energiebelasting. Voorwaarde is wel dat de deelnemers aan de regeling in hetzelfde, of het aangrenzende postcodegebied van de productie-installatie wonen (de ‘postcoderoos’).

Over het onderzoek

De afgelopen jaren is de regeling op een aantal punten aangepast. De zonnepanelen of windturbines hoeven sinds 2015 bijvoorbeeld niet meer in het centrum van de postcoderoos te staan, maar kunnen ook in één van de aangrenzende postcodegebieden (de blaadjes van de roos) staan. KWINK groep evalueert de postcoderoosregeling zoals deze nu in werking is. Het onderzoek zal resulteren in een rapport waarin onder andere de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling in de huidige vorm onder de loep worden genomen. Dit rapport dient als input voor de besluitvorming over de stimulering van lokale, coöperatieve duurzame energieproductie projecten in de toekomst. Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met HIER opgewekt uitgevoerd.

Onze ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met evaluaties op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we de evaluatie van het Energieakkoord, de evaluatie van de Green Deals en de evaluatie van het Elektrisch Rijden beleid uitgevoerd. We hebben ook breder ervaring met evaluatieonderzoek, zoals de evaluatie van de Universele Postdienst, de evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt  en de evaluatie van de Aanbestedingswet.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website