KWINK groep 

Evaluatie

Om te weten of beleid werkt laten overheden en organisaties evaluaties uitvoeren. De roep om de resultaten van beleid inzichtelijk te maken is de laatste jaren sterker geworden, waardoor het belang dat wordt gehecht aan evalueren is toegenomen. Evalueren is een van de expertisegebieden van KWINK groep. In de afgelopen jaren hebben we onze eigen methodiek ontwikkeld voor het evalueren van wetgeving, beleid, uitvoering en toezicht.

Lees meer

Verantwoorden, leren en bijsturen

KWINK groep voert onafhankelijke evaluaties uit en begeleidt overheden en organisaties als ze zelf hun beleid evalueren. Om zich te verantwoorden, bijvoorbeeld richting de burger. Om ervan te leren. En om waar nodig bij te sturen.

Mobiliteit, cultuur, onderwijs, gezondheid, ICT en energie

KWINK groep heeft evaluaties uitgevoerd op uiteenlopende terreinen: van spoorregelgeving tot voortijdig schoolverlaten; van het RIVM Centrum Gezond Leven en het Convenant Gezond Gewicht tot energiebeleid; en van cultuursubsidies tot de gedragscode mobiel datagebruik.

Evaluatie van toezicht

Wanneer is toezicht effectief? Geen gemakkelijk te beantwoorden vraag. Kwink Groep heeft er uitgebreide ervaring mee. We evalueerden de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit (nu verenigd in de ACM). En ook het toezicht op metrologie.

Om te weten of beleid werkt laten overheden en organisaties evaluaties uitvoeren. De roep om de resultaten van beleid inzichtelijk te maken is de laatste jaren sterker geworden, waardoor het belang dat wordt gehecht aan evalueren is toegenomen. Evalueren is een van de expertisegebieden van KWINK groep. In de afgelopen jaren hebben we onze eigen methodiek ontwikkeld voor het evalueren van wetgeving, beleid, uitvoering en toezicht.
Neem voor informatie contact op met:

Evaluatie elektrisch rijden beleid

Elektrisch rijden biedt kansen voor het milieu en het Nederlandse bedrijfsleven. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert en faciliteert elektrisch rijden door samen met publieke en private partners het Plan van Aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling 2011-2015 uit te voeren.

KWINK groep heeft de uitvoering van het plan van aanpak elektrisch rijden in de versnelling geëvalueerd. Onze conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in de Green Deal  Elektrisch vervoer 2016-2020.

Lees meer over deze evaluatie

Stimulering van duurzame energie

Steeds vaker wordt energie opgewekt door middel van zonnepanelen of windenergie. De overheid stimuleert deze duurzame opwekking van energie onder […]

Lees verder

Toekomst van de Nederlandse postmarkt

PostNL is in Nederland aangewezen om de universele postdienst (UPD) uit te voeren. Dit houdt onder andere in dat PostNL […]

Lees verder

Midterm review Bibliotheekwet

KWINK groep voert de midterm review uit van de bibliotheekwet, formeel genaamd Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Wsob is […]

Lees verder

Opdrachtgevers

 

Publicaties