KWINK groep 

Cultuur

De cultuursector is in beweging. De overheid stelt minder subsidies beschikbaar. Culturele instellingen bezuinigen en zoeken naar andere inkomstenbronnen, samenwerking en nieuwe manieren om talent te ontwikkelen. KWINK groep ondersteunt subsidiegevers bij het meetbaar maken van abstracte begrippen als samenwerking, ondernemerschap en talentontwikkeling. Met onze evaluaties brengen we in kaart hoe de sector reageert op nieuw beleid. Onze inzichten delen we tijdens trainingen over cultureel ondernemerschap.

Lees meer

  • Prestatie- en effectmeting: KWINK groep heeft een verkenning uitgevoerd naar indicatoren voor de BIS 2013-2016 in opdracht van het Ministerie van OCW. Ook hebben we het begrip cultureel ondernemerschap meetbaar gemaakt voor verschillende overheden.
  • Evaluatie: De programmeringsregeling van het Fonds Podiumkunsten is door ons geëvalueerd. Deze regeling heeft tot doel het programmeren van kwaliteitsaanbod bij podia, festivals en schouwburgen te stimuleren.
  • Subsidieregelingen: We adviseerden onze opdrachtgevers over verschillende subsidieregelingen zoals subsidies voor de culturele basisinfrastructuur en voor de programmering van kwaliteitsaanbod bij podia en festivals.
De cultuursector is in beweging. De overheid stelt minder subsidies beschikbaar. Culturele instellingen bezuinigen en zoeken naar andere inkomstenbronnen, samenwerking en nieuwe manieren om talent te ontwikkelen. KWINK groep ondersteunt subsidiegevers bij het meetbaar maken van abstracte begrippen als samenwerking, ondernemerschap en talentontwikkeling. Met onze evaluaties brengen we in kaart hoe de sector reageert op nieuw beleid. Onze inzichten delen we tijdens trainingen over cultureel ondernemerschap.
Neem voor informatie contact op met:

Introductie van ondernemerschap in de culturele sector

Staatssecretaris Zijlstra stelde in 2010 dat ondernemerschap van culturele instellingen moest worden aangemoedigd. KWINK groep is al meerdere jaren nauw betrokken bij de uitwerking van dit beleid.

Zo deden we onderzoek naar geschikte indicatoren voor ‘ondernemerschap’, beoordeelden we het niveau van ondernemerschap van alle aanvragen voor de BIS 2013-2016 en voerde we het onderzoeksprogramma van The Art of Impact uit.

 

 

Lees hier meer over deze onderzoeken

Impact Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft KWINK groep gevraagd om te adviseren over een monitoring- en evaluatie-aanpak waarmee de impact van […]

Lees verder

Must carry on

In Nederland zijn aanbieders van programmapakketten zoals VodafoneZiggo en KPN verplicht om publieke televisie- en radiokanalen aan te bieden aan […]

Lees verder

LKCA werkt met impact

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst heeft de ambitie om kwalitatief goede cultuureducatie en cultuurparticipatie voor iedereen, op school en […]

Lees verder

Publicaties