KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie van het MRA Warmte Koude programma

Samenwerking tussen publiek en privaat ter stimulering van de warmtetransitie.

1 juni 2021

MRA Warmte Koude programma

Warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie als alternatief voor aardgas. Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe samenwerking tussen veel partijen. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken overheden en marktpartijen sinds juli 2015 samen in het MRA Warmte Koude programma met als doel om de warmtetransitie te versnellen met de aanleg van duurzame warmtenetten. Op dit moment nemen 37 publieke en private partijen deel aan dit programma. Met het oog op het aflopen van deze samenwerkingsovereenkomst in juni 2021, heeft KWINK groep het programma geëvalueerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland. 

Evaluatie

Doel van de evaluatie was om inzicht te bieden in de sterke en zwakke elementen van het programma en de meerwaarde die het programma heeft voor de deelnemers. Daartoe hanteerden we een gecombineerde aanpak. Ten eerste zetten we een vragenlijst uit onder de deelnemers van het programma, zodat we in korte tijd een zo breed mogelijk beeld kregen van de mening van deelnemers over het programma, de meerwaarde en de activiteiten. Ook vroegen we naar percepties over de toekomstige rol van het programma in de warmtetransitie. Ten tweede voerden we verdiepende gesprekken met deelnemers in het programma. Zo boden we inzicht in zowel de krachtige elementen als de zwakke plekken van het programma en de samenwerking tussen de partijen.  

In april is het eindrapport opgeleverd aan de opdrachtgever. De inzichten en conclusies uit dit rapport zullen worden gebruikt in de procedure die zal leiden tot beslissingen over de toekomst van het MRA Warmte Koude Programma.  

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten