KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Beoordeling toezicht Metrologiewet

KWINK groep heeft het functioneren van de instellingen onder de Metrologiewet geëvalueerd. De Metrologiewet beoogt bij te dragen aan eerlijke handel, consumentenvertrouwen en volksgezondheid. De toezichthouders Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zien erop toe dat meetinstrumenten die in Nederland worden gebruikt voldoen aan de wettelijke eisen (meten ze […]

25 augustus 2015

KWINK groep heeft het functioneren van de instellingen onder de Metrologiewet geëvalueerd. De Metrologiewet beoogt bij te dragen aan eerlijke handel, consumentenvertrouwen en volksgezondheid. De toezichthouders Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zien erop toe dat meetinstrumenten die in Nederland worden gebruikt voldoen aan de wettelijke eisen (meten ze correct?). Denk aan meetinstrumenten als weegschalen, bezinepompen en elektriciteitsmeters. Daarnaast voeren instanties als Kalibra, SGS, Kema Nederland, Kiwa en NMi Certin wettelijke taken uit op grond van de Metrologiewet.

Uit ons evaluatierapport blijkt dat we over het geheel genomen positief zijn over het functioneren van de Metrologiewet in de praktijk en van de onder de Metrologiewet aangewezen instellingen. Er zijn bijvoorbeeld weinig klachten over het functioneren van meetinstrumenten.

Toch zien we ook verbetermogelijkheden:

  1. De risicoanalyse die aan de basis ligt van risicogebaseerd toezicht zou jaarlijks herhaald moeten worden.
  2. Er wordt een integrale toezichtstrategie gemist waarin wordt beargumenteerd welke balans tussen repressief toezicht (zoals handhaving) en preventief toezicht (zoals voorlichting) is gekozen.
  3. De toezichtstrategie van IGZ wijkt af van die van de SodM en Verispect. Een onderbouwing van dit verschil in toezichtstrategie ontbreekt.

De minister van Economische Zaken heeft in de kamerbrief aangegeven dat de aanbevelingen van KWINK groep worden betrokken bij de voorgenomen overdracht van het toezicht door Verispect naar het Agentschap Telecom.

KWINK groep voerde in 2011 ook een evaluatie uit naar instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten