KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Metrologiewet

KWINK groep evalueert het toezicht op de naleving van de Metrologiewet in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Het onderzoek is gestart in april en loopt tot november 2011. In de evaluatie onderzoekt KWINK groep het functioneren van een vijftal aangewezen instanties, de toezichthoudende instantie Verispect en (onderdelen van) het Staatstoezicht […]

6 mei 2011

KWINK groep evalueert het toezicht op de naleving van de Metrologiewet in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Het onderzoek is gestart in april en loopt tot november 2011.

In de evaluatie onderzoekt KWINK groep het functioneren van een vijftal aangewezen instanties, de toezichthoudende instantie Verispect en (onderdelen van) het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). De evaluatie beperkt zich tot de taken die zij uitvoeren op grond van de Metrologiewet.

Eerlijk handelsverkeer is gebaat bij regels die juiste en nauwkeurige metingen voor alle partijen afdwingen. Daarom werd de eerste Nederlandse IJkwet al in 1816 opgesteld. In de loop der tijd heeft de IJkwet een groot aantal wijzigingen ondergaan. Naar aanleiding van nieuwe Europese wetgeving is in 2006 de IJkwet vervangen door de Metrologiewet. Het belangrijkste doel van de huidige Metrologiewet is ervoor te zorgen dat juist en nauwkeurig kan worden gemeten met meetinstrumenten die men gebruikt voor metingen voor handelsdoeleinden en metingen door politie of douane of in het kader van gezondheid en milieuzorg.

KWINK groep werkt in deze evaluatie samen met hoogleraren van de Technische Universiteit Delft.

Eerder voerde KWINK groep in opdracht van het Ministerie van EL&I evaluaties uit van de OPTA (2008), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (2010), de Consumentenautoriteit (2011) en het ICT-beleid (2011).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten