KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek effect Covid-19 op taximarkt openbaar: grote impact op vraag, aanbod en omzet

De taxibranche heeft het moeilijk als gevolg van de Covid-19 crisis, doordat de vraag naar taxi’s terugviel. Om banen te behouden en faillissementen te voorkomen bood het Rijk een pakket aan van steunmaatregelen waar ook taxiondernemingen en chauffeurs gebruik van konden maken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vroeg KWINK groep en Rebel om onderzoek te doen naar de financiële situatie van taxiondernemers op de straattaximarkt ten gevolge van Covid-19. Sinds begin september is dit onderzoek openbaar.

27 september 2022

De taxibranche

De taximarkt in Nederland bestaat uit contractvervoer (ca. 70% van de markt) en straattaxi’s (opstap- en bestelmarkt). Dit onderzoek richtte zich op de straattaximarkt. Er reden in de totale taximarkt anno 2021 ongeveer 32.000 taxivoertuigen rond. Deze behoorden tot de ca. 11.000 taxibedrijven, waarvan ongeveer 9.000 eenmanszaken zijn. Zzp’ers vormen de grootste groep in de straattaximarkt.

Het onderzoek

De periode waar het onderzoek zich op richtte betreft het begin van de Covid-19 crisis (maart 2020) tot en met eind 2021. Om de financieel-economische situatie in kaart te brengen, hebben we een groot aantal databronnen betrokken, gericht op de ontwikkelingen in vraag, aanbod en omzet. Daarnaast keken we naar het gebruik van de steunmaatregelen. Naast het verzamelen van beschikbare data rondom deze onderwerpen, was een enquête onder taxichauffeurs door heel Nederland onderdeel van het onderzoek. Op deze enquête hebben meer dan 1200 chauffeurs gereageerd.

Resultaten: grote impact Covid-19 op vraag, aanbod en omzet, markt herstelt zich langzaam

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vraag naar taxivervoer in de Covid-19-periode sterk is gedaald (zo’n 90%), maar eind november 2021 weer iets is opgekrabbeld. Het aanbod en de omzet van chauffeurs zijn ook gedaald, maar minder sterk dan de vraag. Verder is te zien dat taxichauffeurs veel gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid. Ondanks deze steun, geeft ca. 70% van de taxichauffeurs in de enquête aan nog flinke schulden te hebben, met name aan familie en aan de Belastingdienst. Om de schuld af te lossen zouden chauffeurs gemiddeld 8 maanden hun gehele pre-Covid resultaat moeten afdragen.

Begin september stuurde de minister van IenW het onderzoek naar de Tweede Kamer. Lees het onderzoek en de reactie van de minister hier.

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van onderzoek rondom taxivervoer. Zo evalueerden we eerder het taxibeleid van Amsterdam en van ’s Hertogenbosch.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten