KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Evaluatie Kunst van Lezen afgerond

KWINK groep evalueerde actieplan Kunst van Lezen in opdracht van het ministerie van OCW. Kunst van Lezen wordt voortgezet in het nieuwe Actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries OCW, VWS en SZW.

In het Actieprogramma Tel mee met Taal is bekend gemaakt dat Kunst van Lezen de komende drie jaar wordt voortgezet. Hoofddoel voor 2018 is het bereiken van 1 miljoen jonge kinderen met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen. De aanbevelingen uit onze evaluatie zijn overgenomen in de voortgezette aanpak:

  • Er wordt extra ingezet op ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen.
  • De samenwerking en afstemming tussen Stichting Lezen, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven wordt verder gestimuleerd. De ministeries vragen de partijen een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen.
  • Afstemming tussen het beleid van de ministeries OCW, VWS en SZW door het gezamenlijke actieprogramma. De gezamenlijke aanpak van de ministeries moet tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan.

Het eindrapport van onze evaluatie is op 20 januari 2015 door de minister aan de Tweede Kamer gestuurd. KWINK groep voerde deze evaluatie uit in samenwerking met Rebel Group.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website