KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert het programma Metropolitane Fietsroutes

De fiets zit in de lift! Het aantal fietsritten naar het werk is in 2022 met ruim 2 miljoen per werkweek gestegen. Met het programma Metropolitane Fietsroutes wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich inzetten voor de fietsende forens. Het doel van het programma is het creëren van hoogwaardige en comfortabele verbindingen tussen woongebieden en economische toplocaties. KWINK groep voert in opdracht van de MRDH een tussentijdse evaluatie uit van dit programma.

30 juni 2023

Metropolitane Fietsroutes: Aanleg van 100 kilometer fietspad

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken 21 gemeenten, medeoverheden en netwerkpartners samen. De samenwerking richt zich op de mobiliteit en het economisch vestigingsklimaat in de regio. Het doel is tweeledig:

  1. Het creëren van een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren;
  2. Het stimuleren van investeringen in de regio.

In 2018 heeft de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH het programma Metropolitane Fietsroutes vastgesteld. De ambitie van het programma is om met gemeenten en andere wegbeheerders vóór 2026 100 km fietspad aan te leggen tussen woongebieden en economische toplocaties in de regio.

We blikken terug en kijken vooruit

KWINK groep voert in opdracht van de MRDH een tussentijdse evaluatie van het programma Metropolitane Fietsroutes uit. Deze evaluatie bestaat uit twee delen: een terugblik op de periode 2018 tot nu en een vooruitblik naar de toekomst. De terugblik gaat over vragen als: welke processen zijn ingericht en doorlopen? Wat was de werkwijze en inzet van alle betrokken partijen binnen het programma? In de vooruitblik staan vragen centraals zoals: welke lessen kunnen we trekken uit het doorlopen proces? Wat kan beter en slimmer in de toekomst?

Om antwoord te geven op deze vragen zetten we verschillende onderzoeksmethoden in. In een brede verkenning bestuderen we relevante documenten. Ook halen we eerste ervaringen en beelden over het programma Metropolitane Fietsroutes op: wat gaat goed? Wat kan beter? We verdiepen deze inzichten in telefonische interviews met partijen die betrokken zijn bij het programma, zoals gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Om te komen tot bruikbare en breed gedragen lessen voor de toekomst sluiten we de evaluatie af met een toekomstsessie met de betrokken partijen.

Ervaring van KWINK groep

KWINK groep heeft jarenlange ervaring met het evalueren van uitvoerings- en samenwerkingsprogramma’s, zowel op landelijk niveau, als op regionaal en intergemeentelijk niveau. We voeren evaluaties uit van programma’s en samenwerking in het domein van mobiliteit, maar ook op uiteenlopende andere domeinen. Zo evalueerden we eerder het warmtekoudeprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam, het uitvoeringsprogramma Duurzame Veiligheid 2030 en het programma Aardgasvrije Wijken.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten