KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie CBS door KWINK groep

KWINK groep is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om de evaluatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit te voeren. Het CBS is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en moet daarom eens in de vijf jaar geëvalueerd worden, zoals voorgeschreven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zbo’s).

8 oktober 2021

Evaluatie CBS

KWINK groep gaat het CBS evalueren. In de evaluatie van het CBS wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het CBS onderzocht gedurende de periode 2016-2020. Tevens wordt de governance-structuur en de onafhankelijkheid van het CBS beoordeeld. Om tot een oordeel te komen voeren de onderzoekers een documentenstudie uit en voeren zij gesprekken met zowel het CBS als tal van stakeholders die belanghebbend of betrokken zijn bij het werk van het CBS.

Wat doet het CBS?

Het CBS heeft als wettelijke taak  “het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken”. Het CBS ontvangt een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van EZK.

KWINK groep en zbo-evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van zbo’s. Momenteel voert KWINK groep bijvoorbeeld ook de evaluaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) uit. Eerder publiceerden wij een artikel met daarin lessen uit vijftien zbo-evaluaties.

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten