KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Iedereen toegang tot de bibliotheek: KWINK groep evalueert de motie Asscher over bibliotheekvoorzieningen

Nadat steeds meer bibliotheken dreigden te sluiten of al waren gesloten in verschillende gemeenten, is in 2017 de motie Asscher aangenomen. In deze motie werd de regering verzocht zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. Middels deze motie zijn tussen 2018 en 2021 gelden verstrekt aan twaalf gemeenten. Met deze gelden kunnen deze gemeenten bestaande bibliotheekvoorzieningen verbeteren of nieuwe bibliotheekvoorzieningen realiseren. De ambitie van de motie is om een toegankelijke bibliotheek voor iedereen te realiseren. In opdracht van het ministerie van OCW evalueert KWINK groep de uitvoering van deze motie.

16 maart 2022

Nadat steeds meer bibliotheken dreigden te sluiten of al waren gesloten in verschillende gemeenten, is in 2017 de motie Asscher aangenomen. In deze motie werd de regering verzocht zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. Door middel van deze motie zijn tussen 2018 en 2021 gelden verstrekt aan twaalf gemeenten. Met deze gelden kunnen deze gemeenten bestaande bibliotheekvoorzieningen verbeteren of nieuwe bibliotheekvoorzieningen realiseren. De ambitie van de motie is om een toegankelijke bibliotheek voor iedereen te realiseren. In opdracht van het ministerie van OCW evalueert KWINK groep de uitvoering van deze motie.

Context

De openbare bibliotheek heeft een duidelijker profiel gekregen als maatschappelijk-educatieve organisatie, met ook meer taken. Het is belangrijk dat bibliotheken toegankelijk zijn voor iedereen. We zien ook dat het aantal bibliotheekorganisaties terugloopt en de gemiddelde afstand tot de bibliotheek toeneemt. De Asscher gelden zijn van belang voor het stimuleren van de toegankelijkheid van bibliotheken. Voor het gebruik van de Asscher gelden zijn verschillende initiatieven ingediend door gemeenten en bibliotheken. KWINK groep evalueert de uitvoering van de initiatieven om in beeld te krijgen wat voor bibliotheekvoorzieningen zijn gerealiseerd of verbeterd.

Bibliotheekvoorzieningen evalueren: het onderzoek

Het doel van de evaluatie is om in kaart te brengen of de doelstellingen en plannen van de motie Asscher zijn gerealiseerd. Daarnaast zullen ook lessen voor de mogelijke toekomstige uitbreiding van bibliotheekvoorzieningen worden geïdentificeerd. KWINK groep voert een documentanalyse uit. Ook houden we interviews met betrokken stakeholders, zoals de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging Openbare Bibliotheken, maar ook beleidsmedewerkers van de desbetreffende gemeenten en bibliotheken. Om gevoel te krijgen bij de resultaten van de motie gaat KWINK groep ook langs bij een aantal bibliotheken. Deze evaluatie zal resulteren in succes- en faalfactoren op proces en inhoud, die vervolgens kunnen bijdragen aan een toekomstgerichte bibliotheek in elke gemeente.

Ervaring in de bibliotheeksector

KWINK groep heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd in de bibliotheeksector, zoals de evaluatie van de Wsob, de evaluatie van het convenant E-lending en het opstellen van de Netwerkagenda. Ook evalueerden we eerder subsidieregelingen, zoals de subsidieregeling Donatie bij Leven.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten