KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Netwerkagenda bibliotheken

Samen kom je verder! Dat is de intentie waarmee het bibliotheekstelsel de afgelopen maanden heeft gewerkt aan de Netwerkagenda. KWINK groep ondersteunde het bibliotheekstelsel met het formuleren van uitdagingen, ambities en het jaarprogramma voor 2021.

18 juni 2021

In oktober 2020 werd het Bibliotheekconvenant ondertekend door het bibliotheekstelsel en de verantwoordelijke overheidslagen (ministerie van OCW, provincies en gemeenten). Het Bibliotheekconvenant bevatte afspraken over de bijdrage van bibliotheken aan drie grote maatschappelijke opgaven:

  1. Het bevorderen van lezen;
  2. Het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving;
  3. Het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen.

Een van de afspraken was dat lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek in gezamenlijkheid invulling geven aan de afspraken. Het resultaat hiervan is te vinden in de Netwerkagenda. Een agenda waarbij op 12 onderwerpen zoals geletterdheid, medewerkers en vrijwilligers en innovatie is uitgewerkt wat partijen gaan doen de komende jaren én in 2021.

Bijzonder aan deze opdracht is dat in totaal met 140 mensen in 12 verschillende groepen is gewerkt aan de Netwerkagenda. Van medewerkers van bibliotheken, van partnerorganisaties tot aan directeuren. Door het organiseren en faciliteren van brainstorms en bijeenkomsten zijn kleine groepen aan de slag gegaan met het schrijven van teksten. KWINK groep vervulde een ondersteunende rol in dit proces. Dat hield in dat we kaders voor de opdracht opstelden, soms meeschreven en zorgden voor verbindingen tussen de verschillende groepen.

Lees hier de Netwerkagenda en bekijk de resultaten van dit proces!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten