KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Convenant E-lending

Het kan je bijna niet zijn ontgaan dat het lezen van een e-book de afgelopen jaren net zo normaal is geworden als het lezen van een fysiek boek. Het lenen van e-books via de bibliotheek kan ook al jaren. Het aantal gebruikers steeg in 2019 naar 6,9 miljoen en het aantal uitleningen was in 2020 zelfs 5,6 miljoen. Door deze toename in gebruik is het van belang dat er een breed en goed toegankelijk legaal digitaal aanbod is. Bovendien stijgt de urgentie voor het maken van heldere afspraken tussen betrokken partijen over het tot stand komen, beschikbaar stellen en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.

29 september 2021

Het kan je bijna niet zijn ontgaan dat het lezen van een e-book de afgelopen jaren net zo normaal is geworden als het lezen van een fysiek boek. Het lenen van e-books via de bibliotheek, ook wel e-lending genoemd, kan ook al jaren. Het aantal gebruikers steeg in 2019 naar 6,9 miljoen en het aantal uitleningen was in 2020 zelfs 5,6 miljoen. Door deze toename in gebruik is het van belang dat er een breed en goed toegankelijk legaal digitaal aanbod is. Bovendien stijgt de urgentie voor het maken van heldere afspraken tussen betrokken partijen over het tot stand komen, beschikbaar stellen en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.

In oktober 2018 is daarom het Convenant e-lending ondertekend door het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Groep Algemene Uitgevers, de Auteursbond, Stichting Lira, en Stichting Pictoright. Het doel is het stimuleren van lezen door het beschikbaar maken van een actuele, aantrekkelijke en veelzijdige collectie e-books. Ook moet het Convenant zorgen voor een passende vergoeding voor makers. Tot slot is afgesproken om uit te gaan van het ‘one copy multiple users – model’, wat betekent dat e-books altijd beschikbaar zullen zijn voor uitleen.

Evaluatie e-lending

In het Convenant is afgesproken dat de partijen een gezamenlijk evaluatie uitvoeren met oog voor in ieder geval de omvang en samenstelling van de collectie, het aantal uitleningen, gebruikers en de financiën. Na de evaluatie maken de partijen een afspraak over het verder monitoren van het Convenant. KWINK groep voert deze evaluatie uit in opdracht van het ministerie van OCW. In het onderzoek brengen we de omvang en samenstelling van de collectie, het aantal uitleningen en gebruikers, de financiën en de informatievoorziening tussen de partijen in kaart. Dat doen we door het analyseren van documenten en het voeren van gesprekken met de ondertekenaars.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze evaluatie? Neem dan gerust contact op met Lara Janssen (ljanssen@kwinkgroep.nl).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten