KWINK groep 

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Ontwikkelingen cultuur en media

Lezen is van grote waarde in het leven van mensen. Dat is in ieder geval onze mening. Je kunt je wereld vergroten door te lezen over andere werelden maar het helpt ook bij praktische zaken zoals het invullen van formulieren van gemeenten of de Belastingdienst. De waarde van lezen kun je ook breder trekken naar cultuur. Denk aan het effect van een toneelstuk dat ontroert of een documentaire die je aan het denken zet.

Zicht op effecten

KWINK groep helpt graag organisaties en overheden die zich inzetten voor thema’s op het gebied van cultuur en media. Dit doen we door ze inzicht te geven in hun effecten, maar ook om met ze mee te denken over hun strategie of om ze te helpen bij het vergroten van hun impact. We dachten bijvoorbeeld mee met het bibliotheeknetwerk over op welke thema’s ze wilden innoveren of met het Fonds voor Cultuurparticipatie over een monitoring- en evaluatie-aanpak waarmee de impact van het Fonds kan worden vastgesteld.

Interessante ontwikkelingen

Naast cultuur zijn er reuze interessante ontwikkelingen gaande binnen de media-sector. ‘Forse maatregelen nodig voor versterking Nederlandse audiovisuele sector’ schreef de Raad voor Cultuur begin 2018. De televisiemarkt krimpt, steeds meer consumenten besluiten om geen tv te nemen of hun televisie-abonnement op te zeggen. Consumenten kijken tv en video via internet. Er is sprake van een verschuiving van lineair kijken naar on demand-diensten als NPO Start en Netflix. We deden vorig jaar onderzoek naar effectiviteit en proportionaliteit van de mediawettelijke doorgifteverplichting. Helpt deze verplichting voor het bevorderen van toegankelijkheid van de publieke omroep? Staat het innovatie in de weg?

Kom kennismaken!

De culturele sector en media zijn volop in beweging. Allerlei nieuwe ontwikkelingen roepen vragen op. Wij duiken in ieder geval graag in deze nieuwe ontwikkelingen om vervolgens strategisch advies te geven. Of we evalueren uw organisatie, het beleid of een programma om u te helpen leren. Tijd en zin om eens kennis te maken?

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website