KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Impact Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft KWINK groep gevraagd om te adviseren over een monitoring- en evaluatie-aanpak waarmee de impact van het Fonds kan worden vastgesteld. Het Fonds wil programma’s en regelingen kunnen monitoren aan de hand van de vragen: wat zijn de opbrengsten van de activiteiten (output en outcome) en wat is de impact van […]

4 juni 2018

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft KWINK groep gevraagd om te adviseren over een monitoring- en evaluatie-aanpak waarmee de impact van het Fonds kan worden vastgesteld.

Het Fonds wil programma’s en regelingen kunnen monitoren aan de hand van de vragen: wat zijn de opbrengsten van de activiteiten (output en outcome) en wat is de impact van de activiteiten? Vervolgens moet de monitoring- en evaluatiesystematiek ook in staat stellen om een uitspraak te kunnen doen over de impact van het Fonds als geheel.

Theory of change

Een belangrijk onderdeel in trajecten waarin we met impact werken is het scherp krijgen van het achterliggende verhaal bij de verschillende activiteiten; de theory of change. Door een theory of change op te stellen, maak je de beoogde verandering (impact) die een activiteit of subsidieregeling nastreeft in tussenstapjes inzichtelijk. Zo ook bij de subsidieregelingen en activiteiten van het Fonds. Vervolgens zoeken we met het Fonds naar indicatoren die de theory of change onderbouwen, en bepalen we welke informatie, wanneer en via welke methode verzameld moet worden. Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve informatie op de verschillende indicatoren uit de theory of change kan het Fonds haar bijdrage aan impact aannemelijk maken.

We werken in dit project nauw samen met medewerkers van het Fonds. De gezamenlijke ambitie is dat medewerkers aan het eind van het traject ervaren zijn in het werken aan een theory of change, dat er een gedeelde visie is op monitoring en evaluatie en dat er concrete handvatten zijn voor het werken aan impact.

Ervaring

KWINK groep doet regelmatig onderzoek naar impact en adviseert organisaties over het werken met impact. Voor het programma The Art of Impact, deden we onderzoek naar de impact van 120 kunstprojecten.  We hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Huidfonds begeleid bij het opstellen van een Theory of Change en voor het Landelijk Kenniscentrum Cultuurparticpatie en amateurkunst hebben we een methodiek ontwikkeld voor het werken met impact.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten