KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Projectleider Actieplan Burgerparticipatie

De gemeente Den Haag wil op een vernieuwende manier invulling geven aan de samenwerking met bewoners en ondernemers. Daarom werkt de gemeente aan het Actieplan Burgerparticipatie 2017 – 2020. KWINK groep levert de projectleider voor dit traject. Burgerparticipatie De gemeente Den Haag streeft ernaar om burgers meer zeggenschap te geven over wat er in hun […]

21 november 2016

De gemeente Den Haag wil op een vernieuwende manier invulling geven aan de samenwerking met bewoners en ondernemers. Daarom werkt de gemeente aan het Actieplan Burgerparticipatie 2017 – 2020. KWINK groep levert de projectleider voor dit traject.

Burgerparticipatie

De gemeente Den Haag streeft ernaar om burgers meer zeggenschap te geven over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Bewoners moeten meer ruimte krijgen om zelf initiatieven te nemen. Ook moeten ze vaker door het gemeentebestuur worden uitgenodigd om mee te denken, mee te praten of mee te beslissen over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan.

Dit blijkt geen eenvoudige opgave. Er is veel geschreven over eigen verantwoordelijkheid, participatiesamenleving, doe-democratie en burgerkracht. In de praktijk blijkt het echter lastig om handen en voeten aan deze concepten te geven. De overheid wil de betrokkenheid en zeggenschap van burgers vergroten, maar bepaalt nog te vaak zelf wat belangrijk is. Dit zie je bijvoorbeeld gebeuren bij bewonersinitiatieven die worden geconfronteerd met strenge prestatienormen, subsidierichtlijnen en afrekencriteria van de gemeente en daardoor een stille dood sterven.

Actieplan

De gemeente Den Haag ontwikkelt een actieplan om de ambitie op het gebied van burgerparticipatie om te zetten in resultaten. Het actieplan wordt ontwikkeld in een breed proces waaraan bewoners, (sociaal) ondernemers, raadsleden en gemeenteambtenaren hebben deelgenomen. Dat is gebeurd in denktanks, discussiegroepen, gesprekken en een online dialoog. Maarten Noordink van KWINK groep leidt het project.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep was eerder actief op het terrein van burgerparticipatie. In 2014 evalueerde KWINK groep de inspraak- en participatieverordening van de gemeente Den Haag. En begin 2016 is onderzoek gedaan naar een subsidieregeling voor duurzaamheidsinitiatieven in Den Haag. KWINK groep heeft daarnaast ter inspiratie voor het actieplan van de gemeente Den Haag recent onderzoek gedaan naar verschillende vormen van burgerparticipatie in andere gemeenten.

Bron afbeelding artikel: Haagse Stadspartij

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten