KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Inspraak- en participatieverordening

KWINK groep evalueert in opdracht van de Dienst Publiekszaken (DPZ) van de gemeente Den Haag de Inspraak- en participatieverordening.  De inspraak- en participatieverordening is in 2012 ingesteld. De ambitie van de gemeente is een toename in de betrokkenheid van belanghebbenden en belangstellenden bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. De verordening kent – naast […]

21 januari 2014

KWINK groep evalueert in opdracht van de Dienst Publiekszaken (DPZ) van de gemeente Den Haag de Inspraak- en participatieverordening. 

De inspraak- en participatieverordening is in 2012 ingesteld. De ambitie van de gemeente is een toename in de betrokkenheid van belanghebbenden en belangstellenden bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. De verordening kent – naast inspraak – vier treden voor participatie: raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. De versterking van burgerbetrokkenheid draagt bij aan kwalitatief betere en meer gedragen beleid en uitvoering.

KWINK groep onderzoekt of de inspraak- en participatieverordening doeltreffend wordt toegepast. We kijken daarbij  zowel terug als vooruit. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de mate van participatie, de toepassing van de verordening in de praktijk en concrete handvatten om de toepassing ervan in de praktijk (verder) te verbeteren. In dit onderzoek combineren we verschillende onderzoeksmethoden. We voeren gesprekken met verschillende stakeholders en  zetten een enquête uit onder betrokkenen (waaronder burgers). Daarnaast bestuderen we zeven casussen waarbij de verordening is toegepast.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten