KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Skal Biocontrole naar Tweede Kamer

KWINK groep heeft Skal Biocontrole geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Skal houdt toezicht op de naleving van de biologische regelgeving. We concluderen dat Skal op wettelijke voorgeschreven wijze toezicht houdt en dat Skal efficiënter is gaan werken de afgelopen jaren. Daarnaast concluderen we dat er aandachtspunten zijn, bijvoorbeeld […]

25 mei 2018

KWINK groep heeft Skal Biocontrole geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Skal houdt toezicht op de naleving van de biologische regelgeving. We concluderen dat Skal op wettelijke voorgeschreven wijze toezicht houdt en dat Skal efficiënter is gaan werken de afgelopen jaren. Daarnaast concluderen we dat er aandachtspunten zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de inzet van sancties. Minister Schouten heeft de evaluatie met haar reactie aangeboden aan de Eerste en Tweede kamer.

Skal Biocontrole

Er worden in Nederland steeds meer biologische producten verkocht. Om een product als biologisch te mogen verkopen moet het aan Europese regels voldoen. Deze regels gaan over de productieproces van een product. In Nederland controleert Skal of bedrijven die biologische producten verkopen zich aan deze regels houden. Als je biologische producten wil verkopen moet je geregistreerd zijn bij Skal. In de evaluatie onderzocht KWINK groep of Skal zijn doel behaalt en of Skal dat doel op een doelmatige wijze behaalt. Daarvoor hebben we onder meer gesprekken gevoerd met medewerkers van Skal, het ministerie van LNV, betrokkenen uit de biologische sector en andere overheidsorganisaties die samenwerken met Skal (zoals RVO, NVWA en de Douane).

Conclusies en aanbevelingen

We concluderen dat Skal op wettelijk voorgeschreven en kwalitatief voldoende wijze zijn taak uitvoert. Daarmee bevordert Skal een goede aanduiding van biologische producten. Ook is Skal professioneler en efficiënter geworden. Met name vanaf 2014 zijn er verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen om de efficiëntie van de taakuitvoering te verbeteren.

We zien echter ook aandachtspunten. Zo zijn er duidelijke aanwijzingen dat het totale palet aan handhavings- en sanctiemogelijkheden voor de biologische sector momenteel niet optimaal wordt toegepast. Het tuchtrecht wordt beperkt toegepast en de samenwerking met de NVWA voor eventuele vervolging verloopt moeizaam. Skal kan daarnaast meer doen aan detectie van oneigenlijk gebruik van het biologisch keurmerk door niet-geregistreerden.

We bevelen Skal onder andere aan het interventiebeleid door te ontwikkelen, waarbij de beschikbare handhavings- en sanctiemogelijkheden beter worden benut. Ook bevelen we aan om de inzet en effectiviteit van handhaving en sanctionering te monitoren, zodat Skal zijn interventiebeleid kan bijsturen indien nodig.

Ervaring met toezicht en evaluatie

KWINK groep heeft veel ervaring met de evaluatie van toezichthouders. We evalueerden eerder het functioneren van de vier plantaardige keuringsdiensten (BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook evalueerde KWINK groep verschillende organisaties in het publieke domein: recent onder meer de Raad voor Accreditatie, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Adviescommissie Stralingsbescherming.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten