KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK evalueert Raad voor Accreditatie

Sinds 2010 is de Raad voor Accreditatie (hierna RvA) aangewezen als nationale accreditatie instantie. De RvA valt onder de kaderwet ZBO’s en moet daarom eens in de 5 jaar worden geëvalueerd. KWINK groep voert deze evaluatie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Raad voor Accreditatie De RvA accrediteert conformiteitsbeoordelingsinstanties. Accreditatie betekent dat […]

12 februari 2016

Sinds 2010 is de Raad voor Accreditatie (hierna RvA) aangewezen als nationale accreditatie instantie. De RvA valt onder de kaderwet ZBO’s en moet daarom eens in de 5 jaar worden geëvalueerd. KWINK groep voert deze evaluatie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Raad voor Accreditatie

De RvA accrediteert conformiteitsbeoordelingsinstanties. Accreditatie betekent dat een instelling als geloofwaardig wordt erkend. Conformiteitsbeoordelingsinstanties zijn instanties die beoordelen of producten of diensten aan de gestelde eisen voldoen. Zij doen dit op elk denkbaar werkgebied, denk aan milieu, gezondheid, bouw, financiën, transport, voeding, et cetera. In de beoordeling van deze instanties kijkt de RvA naar de onpartijdigheid, deskundigheid en onafhankelijkheid. Bij een goede beoordeling door de RvA ontvangt de beoordeelde instantie een accreditatiecertificaat. Dit certificaat geeft aan dat de verklaring die de instantie uitgeeft te vertrouwen is.

Aanpak onderzoek

KWINK groep maakt in dit onderzoek gebruik van een gefaseerde aanpak waarbij van buiten naar binnen wordt gekeken. In de eerste fase spreken we klanten van de RvA en andere stakeholders over het functioneren van de RvA. In de tweede fase worden groepsgesprekken met de RvA gehouden. Dit resulteert in een rapport dat onze bevindingen over het functioneren van de RvA bevat.

Evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van evaluaties. Voorbeelden zijn dat we eerder de ACM evalueerden, net als de evaluatie van de taakgerichte financiering NEN.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten