KWINK groep 

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

KWINK evalueert Raad voor Accreditatie

Sinds 2010 is de Raad voor Accreditatie (hierna RvA) aangewezen als nationale accreditatie instantie. De RvA valt onder de kaderwet ZBO’s en moet daarom eens in de 5 jaar worden geëvalueerd. KWINK groep voert deze evaluatie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Raad voor Accreditatie

De RvA accrediteert conformiteitsbeoordelingsinstanties. Accreditatie betekent dat een instelling als geloofwaardig wordt erkend. Conformiteitsbeoordelingsinstanties zijn instanties die beoordelen of producten of diensten aan de gestelde eisen voldoen. Zij doen dit op elk denkbaar werkgebied, denk aan milieu, gezondheid, bouw, financiën, transport, voeding, et cetera. In de beoordeling van deze instanties kijkt de RvA naar de onpartijdigheid, deskundigheid en onafhankelijkheid. Bij een goede beoordeling door de RvA ontvangt de beoordeelde instantie een accreditatiecertificaat. Dit certificaat geeft aan dat de verklaring die de instantie uitgeeft te vertrouwen is.

Aanpak onderzoek

KWINK groep maakt in dit onderzoek gebruik van een gefaseerde aanpak waarbij van buiten naar binnen wordt gekeken. In de eerste fase spreken we klanten van de RvA en andere stakeholders over het functioneren van de RvA. In de tweede fase worden groepsgesprekken met de RvA gehouden. Dit resulteert in een rapport dat onze bevindingen over het functioneren van de RvA bevat.

Evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van evaluaties. Voorbeelden zijn dat we eerder de ACM evalueerden, net als de evaluatie van de taakgerichte financiering NEN.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website