KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Paul de Bijl

paul@radicandeconomics.com
+31 6 2420 5550

Meer over Paul

Roel in 't Veld

roelintveld@hotmail.com
+31 6 5025 4273

Meer over Roel

KWINK groep verkent toekomst registratie antennes

Antennes zijn van groot belang voor de communicatie. Mobiel bellen, internetten, WhatsApps sturen, televisie kijken, radio luisteren, het zou allemaal niet mogelijk zijn zonder antennes. Er staan dan ook duizenden antennes in Nederland die ervoor zorgen dat deze technologieën continu kunnen worden gebruikt. In het antenneregister zijn de locaties en eigenschappen van deze antennes opgenomen. KWINK groep is gevraagd te verkennen hoe de openbare registratie van antenne-installaties er in de toekomst uit zou moeten zien.

Het antenneregister

Het antenneregister is openbaar sinds 2004. Destijds waren er twee aanleidingen voor een openbare registratie van antenne-installaties. Ten eerste om transparantie te bieden aan de bevolking over mogelijke gezondheidsrisico’s van antennes. Ten tweede om aanbieders te stimuleren masten te delen zodat niet elke partij een eigen mast hoeft te bouwen. Sinds 2004 is de technologie en de maatschappij veranderd. Zo zijn er nieuwe technologieën bij gekomen en is de telecommunicatiemarkt veranderd. Mogelijk leidt dit ertoe dat er op een andere manier tegen een openbare registratie van antenne-installaties wordt aangekeken.

Verkenning

Het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft KWINK groep gevraagd te verkennen hoe de toekomst van een openbare registratie van antenne-installaties eruit zou kunnen zien.

In het onderzoek kijken we naar de ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk vlak en inventariseren we de inzichten van stakeholders over de toekomst van de registratie van antenne-installaties. Hiervoor voeren we gesprekken met stakeholders en zetten we een openbare consultatie uit. Ook kijken we in detail naar de functionaliteiten waar toekomstige registratie aan zou moeten voldoen.

KWINK groep werkt in het onderzoek samen met inhoudelijke experts op het gebied van telecommunicatie, Ton Meuleman (Oxperts Consultancy) en René Pluijmers.

Ook u kunt bijdragen aan dit onderzoek! Heeft opvattingen over het antenneregister, neem dan deel aan de enquête.

Ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van verkenningen, bijvoorbeeld in het onderzoek Budget Inkoop eBooks en het onderzoek naar ongebruikte telecominfrastructuur. Ook op het gebied van telecommunicatie heeft KWINK groep veel ervaring. Zo is er onderzoek gedaan naar digitale etherradio (DAB+), naar de Nota Frequentiebeleid en naar het Bel-me-niet register.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website