KWINK groep 

Blog

Strategie en samenwerking

Actieagenda innovatie bibliotheeknetwerk

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek het initiatief genomen voor het opstellen van de Innovatieagenda, gericht op het versterken van […]

Lees het hele artikel

Van innovatie- naar actieagenda

Het bestuurlijk overleg van het ministerie van OCW, het IPO en de VNG heeft de ‘Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen […]

Lees het hele artikel

Besturingsmodel Kansspelautoriteit

Afspraken over de relatie tussen een onafhankelijke toezichthouder en het betrokken verantwoordelijke ministerie worden veelvuldig gemaakt. De vorm waarin deze […]

Lees het hele artikel