KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Paul van Dijk

paul@paulchvandijk.nl
+31 6 1013 1144

Meer over Paul

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Besturingsmodel Kansspelautoriteit

Afspraken over de relatie tussen een onafhankelijke toezichthouder en het betrokken verantwoordelijke ministerie worden veelvuldig gemaakt. De vorm waarin deze afspraken worden gegoten verschilt onderling sterk. De ene keer zijn afspraken vastgelegd in een relatiestatuut, een andere keer in een informatiestatuut en soms voldoet de wet. De Kansspelautoriteit en het ministerie van Veiligheid en Justitie deelden de behoefte om de samenwerking vast te leggen. KWINK groep maakte een relatiestatuut en gaf advies over een evaluatiekader van de toezichthouder.

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder een veilig en betrouwbaar aanbod van kansspelen bewaakt. Consumenten moeten in een betrouwbare omgeving af en toe een gokje kunnen wagen. Een omgeving waar geen plaats is voor illegale praktijken en waar men wordt beschermd tegen de negatieve effecten van kansspelen. De Kansspelautoriteit is op 1 april 2012 opgericht als zelfstandig bestuursorgaan en heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De verantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid ligt bij de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Echter oefent de Kansspelautoriteit haar wettelijke uitvoeringstaken onafhankelijk uit.

Vastleggen van relatieafspraken

Het ministerie en de Kansspelautoriteit staan voor de opgave om een nieuw besturingsmodel vorm te geven. Ze willen hiermee de samenwerking bestendigen tussen departement en toezichthouder waarin zowel het ministerie als de Kansspelautoriteit haar verantwoordelijkheden en taken kan uitvoeren.

KWINK groep is gevraagd een relatiestatuut te maken waarin de geformaliseerde, aangescherpte en geprofessionaliseerde samenwerking is vastgelegd. Daarnaast hebben we een evaluatiekader opgeleverd waarmee VenJ de prestaties en activiteiten van de Kansspelautoriteit kan meten. In het evaluatiekader is ingegaan op de beleidsdoelstellingen van de Kansspelautoriteit en mogelijke evaluatiecriteria.

KWINK en toezichthouders

KWINK groep heeft veel ervaring en expertise op het gebied van toezicht, handhaving en consumentenbescherming. KWINK groep heeft het functioneren van diverse toezichthouders geëvalueerd. Naast de evaluatie van de ACM, onderzochten we ook het functioneren van toezichthouders als Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen, IGZ, Agentschap Telecom en (diverse onderdelen van) inspecties. Ook vergeleken we stelsels van extern toezicht in zeven sectoren (onderwijs, zorg, woningcorporaties, spoor, voedselveiligheid, politie en kinderopvang) en hielpen we toezichthouders met strategiebepaling en (re)organisatie.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website