KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Internationaal Programma

Internationaal Programma van VluchtelingenWerk Nederland geëvalueerd door KWINK groep en MDF Nederland. VluchtelingenWerk Nederland (VWN) beschikt over een Internationaal Programma met als doel het versterken van zusterorganisaties in andere landen. Ter voorbereiding op een strategische herijking van het programma zijn KWINK groep en MDF Nederland gevraagd het programma te evalueren. De evaluatie richtte zich op […]

31 maart 2012

Internationaal Programma van VluchtelingenWerk Nederland geëvalueerd door KWINK groep en MDF Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) beschikt over een Internationaal Programma met als doel het versterken van zusterorganisaties in andere landen. Ter voorbereiding op een strategische herijking van het programma zijn KWINK groep en MDF Nederland gevraagd het programma te evalueren.

De evaluatie richtte zich op de vraag of het Internationaal Programma de juiste strategie hanteert, de mate waarin deze strategie aansluit bij de missie en visie van VWN en de mate waarin de strategie consistent wordt vertaald naar de verschillende projecten (keuze voor landen, type organisaties en type activiteiten). Daarnaast was het doel van de evaluatie om aanbevelingen te formuleren voor het herijken van het programma.

Als onderdeel van de programma-evaluatie zijn twee projectevaluaties uitgevoerd. Hiervoor zijn veldbezoeken afgelegd in Kroatië en Moldavië.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten