KWINK groep 

Internationaal Programma

Internationaal Programma van VluchtelingenWerk Nederland geëvalueerd door KWINK groep en MDF Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) beschikt over een Internationaal Programma met als doel het versterken van zusterorganisaties in andere landen. Ter voorbereiding op een strategische herijking van het programma zijn KWINK groep en MDF Nederland gevraagd het programma te evalueren.

De evaluatie richtte zich op de vraag of het Internationaal Programma de juiste strategie hanteert, de mate waarin deze strategie aansluit bij de missie en visie van VWN en de mate waarin de strategie consistent wordt vertaald naar de verschillende projecten (keuze voor landen, type organisaties en type activiteiten). Daarnaast was het doel van de evaluatie om aanbevelingen te formuleren voor het herijken van het programma.

Als onderdeel van de programma-evaluatie zijn twee projectevaluaties uitgevoerd. Hiervoor zijn veldbezoeken afgelegd in Kroatië en Moldavië.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website