KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Doorontwikkeling Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Van alle Nederlandse kinderen en jongeren tussen 2 en 20 jaar heeft 12% overgewicht en 3% obesitas. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wil de stijging van overgewicht onder jongeren omzetten in een daling. JOGG is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren het hoogst is. Onder de paraplu van de […]

13 november 2014

Van alle Nederlandse kinderen en jongeren tussen 2 en 20 jaar heeft 12% overgewicht en 3% obesitas. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wil de stijging van overgewicht onder jongeren omzetten in een daling. JOGG is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen.

KWINK groep adviseert het landelijke JOGG-bureau over de doorontwikkeling van de aanpak. Er wordt op drie thema’s onderzoek gedaan:

  • Wederkerigheid van de aanpak. De zes gemeenten die al het langste met de JOGG-aanpak werken hebben gevraagd om meer balans tussen wat men ‘brengt’ en ‘haalt’ in het vervolg van de samenwerking. KWINK groep onderzoek de ervaringen met de nieuwe aanpak.
  • Lookalikes. In een aantal gemeenten zijn initiatieven gestart die vergelijkbaar zijn met de JOGG-aanpak. KWINK groep onderzoekt of de deze aanpak nog van meerwaarde is in deze gemeenten.
  • Kritische succesfactoren. Inmiddels werken meer dan 60 gemeenten met de aanpak. In de ene gemeente wordt meer succes geboekt dan de andere. KWINK groep onderzoekt welke keuzes wel succesvol zijn en welke niet.

De kern van het onderzoek bestaat uit 35 gesprekken met JOGG-gemeenten en lokale partners. De adviezen van KWINK groep over de doorontwikkeling van de aanpak worden verwerkt in het programmaplan van JOGG voor de periode 2015-2020.

Eerder evalueerde KWINK groep het overkoepelende Convenant Gezond Gewicht en begeleidden wij de lokale samenwerking in de gemeenten Utrecht en Veghel bij de aanpak van overgewicht onder jongeren.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten