KWINK groep 

Impact

Elke organisatie – groot of klein, publiek of privaat – wil het verschil maken en iets voor mens of maatschappij betekenen: impact hebben. En als een organisatie er niet uit zichzelf mee bezig is dan vragen opdrachtgevers, klanten, financiers of de politiek er wel om. Maar werken met het fenomeen ‘impact’ blijkt nog niet zo eenvoudig. Dat begint vaak al bij de vraag: wat is eigenlijk onze beoogde impact? KWINK groep helpt organisaties met het beantwoorden van deze en andere vragen rondom het werken met impact.

Lees meer

Veel voorkomende vragen over impact

We zien dat organisaties het sturen op en inzichtelijk maken van impact even belangrijk als ingewikkeld vinden. Veel voorkomende vragen van organisaties zijn: “Onze organisatie opereert als radar in een groter geheel. Wat is onze impact daarbinnen en hoe kunnen we die laten zien?” Of: “Hoe kunnen we impact leidend laten zijn in onze activiteiten?” Of: “In onze jaarlijkse verantwoording rapporteren we nu op basis van een aantal indicatoren, maar die zeggen eigenlijk weinig over onze impact. Hoe kunnen we onze impact wel laten zien?”

Theory of Change

KWINK groep helpt organisaties met het beantwoorden van deze vragen. Daarbij beginnen we met het achterliggende verhaal, de logica van een organisatie, een maatregel of een programma: Welke impact wil ik bereiken? Welke veranderingen zijn daarvoor nodig? En wat kan (ga) ik als organisatie doen om daar een bijdrage aan te leveren? Kortom: hoe hangen mijn inspanningen logisch samen met mijn beoogde impact op de samenleving? Antwoorden op deze vragen vormen tezamen de zogeheten ‘interventielogica’ of: theory of change. Hiermee kun je het ‘impact-denken’ gebruiken als verantwoordingsinstrument, maar ook bij het bepalen van je strategie, het onderling bediscussiëren en aanscherpen van de logica achter deze strategie, bij het bijsturen (of prioriteren) van activiteiten en in de communicatie naar de buitenwereld.

Impact-trajecten

KWINK groep doet onderzoek naar impact en adviseert organisaties over het werken met impact. Voor het programma The Art of Impact deden we onderzoek naar de impact van 120 kunstprojecten. We hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Huidfonds begeleid bij het opstellen van een Theory of Change. En voor het Fonds Cultuurparticipatie en het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst hebben we een methodiek ontwikkeld voor het werken met impact.

Elke organisatie – groot of klein, publiek of privaat – wil het verschil maken en iets voor mens of maatschappij betekenen: impact hebben. En als een organisatie er niet uit zichzelf mee bezig is dan vragen opdrachtgevers, klanten, financiers of de politiek er wel om. Maar werken met het fenomeen ‘impact’ blijkt nog niet zo eenvoudig. Dat begint vaak al bij de vraag: wat is eigenlijk onze beoogde impact? KWINK groep helpt organisaties met het beantwoorden van deze en andere vragen rondom het werken met impact.
Neem voor informatie contact op met:

Onderzoeksprogramma The Art of Impact

The Art of Impact stimuleerde 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke vraagstukken. KWINK groep heeft het onderzoeksprogramma van The Art of Impact uitgevoerd.

The Art of Impact is naast een subsidieprogramma ook een onderzoeksprogramma, met als doel lessen en successen te verzamelen over impact en samenwerking. KWINK groep voerde dit onderzoek uit. In ons eindrapport beschrijven we hoe deelnemers aan The Art of Impact samenwerken en op welke manier zij impact (willen) realiseren. We vroegen deelnemers daarnaast welke valkuilen en succesfactoren zij tegen zijn gekomen in het samenwerken en bij het realiseren van hun impact. We vroegen ze ook naar tips en lessen voor toekomstige initiatiefnemers. Deze lessen hebben we geclusterd en samengevat tot een aantal handreikingen.

Lees meer over dit traject

Impact Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft KWINK groep gevraagd om te adviseren over een monitoring- en evaluatie-aanpak waarmee de impact van […]

Lees verder

Meer van je impact maken

Impact is misschien wel het buzz-woord van dit moment. Elke zichzelf respecterende organisatie zegt te streven naar impact en vertaalt […]

Lees verder

Wat is de impact van het Huidfonds?

Het Huidfonds heeft KWINK groep gevraagd hen te begeleiden bij het definiëren van hun impact. De missie van het Huidfonds […]

Lees verder

Opdrachtgevers

  • The Art of Impact
  • Ministerie van OCW
  • Ministerie van EZ
  • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  • Impact Matters

Publicaties