KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software naar de Tweede Kamer

KWINK groep evalueerde afgelopen maanden de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (DVHS) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het evaluatierapport is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van deze evaluatie vormen de input voor herijking van de Roadmap DVHS als onderdeel van de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Strategie.

18 juli 2022

Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

De Roadmap biedt een pakket aan maatregelen om onveiligheden in hard- en software te voorkomen, om kwetsbaarheden te detecteren, en om de gevolgen daarvan te mitigeren. De Roadmap heeft daarbij betrekking op alle fasen van de productlevenscyclus; van het ontwerp en de productie, tot en met het gebruik en de afstoting van een product. De Roadmap is in 2018 opgesteld en bevat maatregelen die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

Evaluatie

Met deze evaluatie hebben we inzicht gegeven in het effect en nut van de maatregelen en genomen acties binnen de Roadmap. Zo brengen we per maatregel in kaart welke acties zijn ondernomen en tot welke resultaten dit heeft geleid. Ook beschrijven we per maatregel de percepties van de stakeholders die we gesproken hebben in het kader van de evaluatie. Daarnaast hebben we in kaart gebracht wat belangrijke contextuele ontwikkelingen zijn om mee te nemen in de herijking van de Roadmap.

Op basis hiervan doen we uitspraken over de functie en het effect van de Roadmap DVHS. Ook doen we aanbevelingen ten aanzien van onderwerpen of acties die worden gemist en die overwogen kunnen worden om toe te voegen in de herijking van de Roadmap. Lees hier ons hele rapport. Minister Adriaansens heeft onlangs het evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

KWINK groep doet regelmatig onderzoek op het gebied van digitale veiligheid. Zo voerden we eerder de evaluatie uit van het Digital Trust Center en onderzochten we de uitrol van 5G.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten