KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Hoe evalueer je cultuurbeleid? Ervaringen uit ‘s-Hertogenbosch.

Goede doelstellingen voor beleid opstellen en daarna bepalen of deze doelstellingen zijn bereikt is ingewikkeld. Als het over cultuurbeleid gaat is dit misschien nog wel ingewikkelder. Het culturele veld is breed: van amateurkunst tot professionele gezelschappen en theaters. Ook is dit beleid vaak gericht op grote en diverse doelstellingen zoals cultuur voor iedereen mogelijk maken of het versterken van het profiel van de stad. Ook in ons net afgeronde onderzoek naar cultuurbeleid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch kwamen we dit tegen. We voerden dit onderzoek uit in opdracht van en samen met de Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch.

8 februari 2022

Cultuurbeleid in ‘s-Hertogenbosch: een veelheid aan doelstellingen

In opdracht van en in samenwerking met de Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch onderzochten we welke doelen het Bossche cultuurbeleid bevat, hoe deze doelen vertaald zijn naar bijvoorbeeld subsidies en hoe vervolgens gemeten is in hoeverre de doelen zijn bereikt. Wat ons opvalt is dat het Bossche cultuurbeleid (in de periode 2009-2020) een veelheid aan doelen, programmalijnen en speerpunten bevat. Deze doelen zijn vaak niet geoperationaliseerd, waardoor niet duidelijk is wanneer het doel bereikt is.

De rol van de gemeenteraad

Die duidelijkheid is juist belangrijk voor gemeenteraadsleden wanneer zij hun kaderstellende en controlerende rol goed willen vervullen. In het onderzoek keken we specifiek naar de rol van de gemeenteraad rondom het cultuurbeleid. We constateren dat de raadsleden meer informatie nodig hebben om grip te krijgen op de resultaten van het cultuurbeleid.

Verbetervoorstel: cultuurnota aanvullen met een uitvoeringsprogramma

Vanwege de breedte van het cultuurbeleid vinden we het begrijpelijk dat ook de culturele doelstellingen breed en divers zijn. Om de doelen toch te concretiseren en te laten zien wat de impact is van het beleid bevelen we de gemeente aan om de cultuurnota aan te vullen met een uitvoeringsprogramma. In zo’n  uitvoeringsprogramma staat bijvoorbeeld:

  • hoe de gemeente de gesubsidieerde instellingen bijstuurt
  • met welke indicatoren de gemeente gaat monitoren
  • welke vereisten de verschillende subsidieregelingen kennen (en waarom)
  • hoe de verdeling van subsidiegelden tot stand komt

Door vervolgens langs de lijnen van het uitvoeringsprogramma te verantwoorden, krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de mate waarin de doelen van het cultuurbeleid zijn bereikt.

Het evalueren van cultuurbeleid is ingewikkeld, maar er zijn wel manieren om de impact van cultuurbeleid in kaart te brengen. Naast bovenstaand verbetervoorstel hebben we ook andere verbetervoorstellen gedaan, die te vinden zijn in het eindrapport.

KWINK groep doet ook veel andere onderzoeken op het gebied van cultuur, zoals de evaluatie van Pitcher Perfect voor de gemeente Rotterdam, een onderzoek naar de impact van de Utrechtse culturele instelling RAUM en de evaluatie van de Stichting Cultuur Eindhoven.  Naast achteraf evalueren denken we graag met u mee over manieren om de impact van uw cultuurbeleid te vergroten en te meten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten