KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Rekenkameronderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid BEL-gemeenten

KWINK groep voert in opdracht van de rekenkamer van de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren) een onderzoek uit naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL-gemeenten.

31 maart 2021

Welk beleid voeren de gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes (de BEL-gemeenten) op het gebied van inkoop- en aanbestedingen? In hoeverre is het beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend? En hoe wordt de uitvoering van het beleid gecontroleerd? Het zijn voorbeelden van vragen die de rekenkamer van BEL-gemeenten aan KWINK groep heeft meegegeven voor het onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Onderzoeksdoelstelling evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid

De taak die gemeenteraden op het vlak van het inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben, is om duidelijke kaders te stellen en ervoor te zorgen dat ze voldoende inzicht hebben in het beleid en de uitvoering daarvan om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Met het onderzoek naar dit beleid, wil de rekenkamer inzicht krijgen in het vigerende beleid en of dit rechtmatig, doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. Daarmee wil de rekenkamer een bijdragen leveren om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden op dit terrein te versterken en hen ondersteunen bij de besluitvorming rond het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid.

In het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. Welk beleid voeren de BEL-gemeenten op het vlak van de inkoop en aanbestedingen?
  2. Hoe vindt de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid plaats?
  3. Welke beleidsinhoudelijke doelen hebben de gemeenten opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid?
  4. In hoeverre is de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?
  5. Hoe wordt de uitvoering van het beleid gecontroleerd?
  6. Hoe gaan de BEL-combinatie en de gemeenten om met afwijkingen van de procedures?
  7. Op welke manier zijn de gemeenteraden betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de controle op de uitvoering?

Aanpak

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin het inkoop-en aanbestedingsbeleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. Aan de hand van een beleidsreconstructie evalueren wij het inkoopbeleid van de BEL Combinatie, met daarbij de doelen en motivering voor het beleid.

We starten met een documentenanalyse om een feitelijk beeld te schetsen van de werkwijze van de BEL rondom het inkoop-en aanbestedingsbeleid. Daarnaast voeren wij verdiepende interviews met relevante stakeholders, om zo een nog beter beeld te vormen van dit beleid en de effecten ervan.

Ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken en evaluaties in de aanbestedingspraktijk. Zo ronden we op dit moment de evaluatie af van het stelsel van wijziging van de Gids Proportionaliteit. In 2019 onderzocht KWINK groep rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Eerder voerde KWINK groep de evaluaties uit van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo, de Commissie van Aanbestedingsexperts en de effecten van de Aanbestedingswet 2012. We kijken er naar uit om ons wederom in dit onderwerp te verdiepen!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten