KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie PIANOo naar Tweede Kamer

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de evaluatie van Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit ons evaluatieonderzoek komt naar voren dat PIANOo voor een groot deel van de aanbestedende diensten een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk. Hoge waardering gebruikers De bekendheid van de […]

17 december 2014

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de evaluatie van Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit ons evaluatieonderzoek komt naar voren dat PIANOo voor een groot deel van de aanbestedende diensten een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk.

Hoge waardering gebruikers

De bekendheid van de producten en diensten van PIANOo is groot onder aanbestedende diensten. De producten en diensten worden goed gebruikt. De gebruikers zijn overwegend positief over de dienstverlening. Gemiddeld krijgt de dienstverlening van PIANOo een 7,7 als rapportcijfer.

Focus aanbrengen

PIANOo biedt een groot aantal producten en diensten aan. We bevelen aan om, gegeven het beperktere budget waar PIANOo over kan beschikken, prioriteit te geven aan producten en diensten gericht op rechtmatig aanbesteden. PIANOo biedt op dit gebied voor veel aanbestedende diensten een unieke meerwaarde.

Tijdelijkheid en toekomst

PIANOo kent een tijdelijke instellingstermijn. Eind 2014 eindigt de huidige instellingsperiode van drie jaar. Door de tijdelijkheid van de instelling lekt een deel van de organisatiekracht weg naar het voortbestaan van de organisatie. De Stuurgroep PIANOo heeft naar aanleiding van deze constatering besloten om te onderzoeken of er inhoudelijk en financieel draagvlak is voor een toekomstbestendige inrichting van PIANOo. Om ruimte te geven aan dit onderzoek heeft de minister van EZ besloten tot een overgangsjaar voor PIANOo tot 1 januari 2016.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten