KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Subsidieregeling donatie bij leven evaluatie

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet in werking getreden. Dit houdt in dat iedere Nederlander boven de 18 jaar die géén keuze in het Donorregister vastlegt, een ‘geen bezwaar’-registratie krijgt met betrekking tot de vraag of de organen en weefsel van de persoon gedoneerd mogen worden na overlijden. Maar wist je dat sommige […]

12 januari 2021

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet in werking getreden. Dit houdt in dat iedere Nederlander boven de 18 jaar die géén keuze in het Donorregister vastlegt, een ‘geen bezwaar’-registratie krijgt met betrekking tot de vraag of de organen en weefsel van de persoon gedoneerd mogen worden na overlijden. Maar wist je dat sommige organen en weefsels ook al tijdens het leven gedoneerd kunnen worden aan zieke patiënten? Zo kun je een nier of een deel van je lever doneren om een nier- of leverpatiënt te helpen door middel van een subsidieregeling.

Zogenaamde ‘donaties bij leven’ vervullen een belangrijke rol in de voorziening van nieren, waar lange wachtlijsten voor bestaan (gemiddeld 2,5 jaar). Zo zijn in 2019 ruim de helft van de niertransplantaties uitgevoerd met een nier van een levende donor. Om deze donaties beter mogelijk te maken, bestaat sinds 2009 de Subsidieregeling donatie bij leven. Levende donoren kunnen een beroep doen op deze regeling zodat zij geen financiële barrières ondervinden bij het doneren van een orgaan of weefsel. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) voert de regeling uit namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na de eerdere evaluatie van de regeling door KWINK groep in 2015, is een hernieuwde regeling ingegaan in 2016. KWINK groep evalueert nu opnieuw de regeling in opdracht van het ministerie van VWS.

Doel evaluatie subsidieregeling 

Deze evaluatie maakt inzichtelijk of de doelstelling van de subsidieregeling is behaald in de periode van 2016 tot 2020. Het doel van de subsidieregeling is het wegnemen van onnodige financiële barrières voor het doneren bij leven, voor zover daarvoor geen andere regelingen bestaan. Daarnaast zal de evaluatie inzicht bieden in de uitvoering door de NTS en de houdbaarheid van de subsidieregeling voor de toekomst.

Aanpak van KWINK groep

In de evaluatie bekijken we de subsidieregeling zelf, de uitvoering van de regeling door de NTS en naar relevante maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren een feitelijke analyse uit, waarmee we in kaart brengen in hoeverre de subsidieregeling kostendekkend is en welke knelpunten te identificeren zijn in de al dan niet vergoede kostenposten. Daarnaast vormen we via gesprekken met het ministerie, de NTS, maatschappelijk werkers en andere stakeholders een beeld van de opvattingen over en de ervaringen met de subsidieregeling.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten