KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Lessen en successen over impact en samenwerking

The Art of Impact stimuleerde 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke vraagstukken. KWINK groep heeft het onderzoeksprogramma van The Art of Impact uitgevoerd. Impact en samenwerking Het doel van The Art of Impact was het versterken en zichtbaar maken van de samenwerking tussen de kunsten en andere sectoren. […]

18 januari 2017

The Art of Impact stimuleerde 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke vraagstukken. KWINK groep heeft het onderzoeksprogramma van The Art of Impact uitgevoerd.

Impact en samenwerking

Het doel van The Art of Impact was het versterken en zichtbaar maken van de samenwerking tussen de kunsten en andere sectoren. Het programma is gezamenlijk ontwikkeld door de zes landelijke cultuurfondsen en had een looptijd van twee jaar (2015-2016). In 2015 hebben er twee open oproepen plaatsgevonden. Uit in totaal ruim 700 aanvragen werden 120 projecten geselecteerd.

Onderzoeksprogramma

The Art of Impact is naast een subsidieprogramma ook een onderzoeksprogramma, met als doel lessen en successen te verzamelen over impact en samenwerking. KWINK groep voerde dit onderzoek uit. In ons eindrapport beschrijven we hoe deelnemers aan The Art of Impact samenwerken en op welke manier zij impact (willen) realiseren. We vroegen deelnemers daarnaast welke valkuilen en succesfactoren zij tegen zijn gekomen in het samenwerken en bij het realiseren van hun impact. We vroegen ze ook naar tips en lessen voor toekomstige initiatiefnemers. Deze lessen hebben we geclusterd en samengevat tot een aantal handreikingen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoeksprogramma zijn op 19 december met alle deelnemers gedeeld tijdens de slotbijeenkomst van The Art of Impact. Het eindrapport is openbaar. Tevens zijn de resultaten samengevat in een korte animatie en een artikel op onze website.

KWINK groep voert veelvuldig onderzoek uit in de culturele sector. Eerder deden we onderzoek naar talentontwikkeling, internationalisering en cultureel ondernemerschap.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten