KWINK groep 

Jasper Kuipers

jkuipers@kwinkgroep.nl
+31 70 35 96 955

Meer over Jasper

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Evaluatie productie- en compositiesubsidies is gepubliceerd

Zowel de productiesubsidies als de compositiesubsidies spelen een belangrijke rol binnen de Nederlandse podiumkunsten. Via deze regelingen ontvangen componisten, theatergezelschappen en ensembles financiële ondersteuning om (nieuwe) dans-, theater- en muziekstukken te ontwikkelen of te hernemen. Dit blijkt uit de evaluatie die KWINK groep uitvoerde in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Het evaluatierapport is op 9 oktober 2014 gepubliceerd.

Het doel van de evaluatie was na te gaan wat de bijdrage van de subsidieregelingen is aan de doelstellingen van het Fonds Podiumkunsten: het mogelijk maken van professionele podiumkunsten van hoge kwaliteit die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt. De drie subsidieregelingen zijn zowel afzonderlijk als in samenhang (overlap, aanvulling, doorstroom) bekeken.

Om tot onze bevindingen te komen zijn in de periode juni – augustus 2014 50 gesprekken gevoerd met aanvragers, producenten, podia en andere partijen. Daarnaast is een data-analyse uitgevoerd van de aanvraag- en verantwoordingsgegevens. Tot slot is gebruik gemaakt van inzichten uit een benchmark met andere landen (Duitsland, Noorwegen en België) en andere beroepsgroepen (Letterenfonds).

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website