KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Rotterdams Cultuurplan 2017-2020

Elke vier jaar stelt de gemeente Rotterdam een Cultuurplan op. Dit plan is de basis voor het cultuurbeleid en het verdelingsvoorstel voor subsidies aan culturele organisaties in de gemeente. KWINK groep evalueerde het proces rondom de totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020. Cultuurplan in co-creatie Op 24 november 2016 is het Cultuurplan ‘Reikwijdte & Armslag’ door […]

1 december 2017

Elke vier jaar stelt de gemeente Rotterdam een Cultuurplan op. Dit plan is de basis voor het cultuurbeleid en het verdelingsvoorstel voor subsidies aan culturele organisaties in de gemeente. KWINK groep evalueerde het proces rondom de totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020.

Cultuurplan in co-creatie

Op 24 november 2016 is het Cultuurplan ‘Reikwijdte & Armslag’ door de gemeente Rotterdam vastgesteld. De 89 instellingen die zijn opgenomen in dit Cultuurplan ontvangen tussen 2017 en 2020 een jaarlijkse subsidie. De totstandkoming van dit Cultuurplan is uniek, omdat de uitgangspunten zijn gevormd door co-creatie van de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) én de culturele sector.

Om het proces van totstandkoming te evalueren heeft KWINK groep teruggeblikt op het afgelopen cultuurplanproces en de mate van toegankelijkheid en transparantie van het proces, de toepasbaarheid van de resultaten en de tevredenheid onder betrokkenen onderzocht. Daarnaast formuleerden we aanbevelingen voor co-creatie als methodiek voor beleidsontwikkeling en voor de inrichting van een volgend cultuurplanproces. Het eindresultaat van de evaluatie kunt u hier teruglezen.

Conclusies

Het proces van totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 was een langlopend proces met een grote diversiteit aan betrokken partijen. Deze betrokken partijen vertegenwoordigen ook verschillende en soms tegengestelde belangen binnen het proces, maar uiteindelijk moeten zij wel samen tot het Cultuurplan komen. Al met al kwam uit de evaluatie naar voren dat het proces op de criteria toegankelijkheid, transparantie, toepasbaarheid en tevredenheid goed is verlopen. We adviseerden de gemeente om sommige onderdelen in het proces zo te houden, maar ook een aantal onderdelen te verbeteren.

Wat opviel was het enthousiasme voor co-creatie als middel voor beleidsontwikkeling. Wij adviseerden de gemeente om bij een volgend cultuurplanproces co-creatie een aanpak te kiezen waarbij de rolverdeling tussen de betrokken partijen helderder is. Daarnaast deden wij aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat kleine en nieuwe aanvragende culturele instellingen beter terecht kunnen binnen de huidige subsidiesystematiek. De reactie van wethouder Langenberg op het evaluatierapport kunt u hier lezen.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoek in de cultuursector. Zo voerden we onderzoek uit naar samenwerking en impact voor The Art of Impact en evalueerden we de productie- en compositiesubsidies in opdracht van Fonds Podiumkunsten. Daarnaast hebben we in 2016 het Behoefteonderzoek Rotterdams StadsCultuurfonds uitgevoerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten