KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

KWINK groep evalueert Skal Biocontrole

Er worden steeds meer biologische producten verkocht in Nederland. Producten mogen alleen biologisch heten als het productieproces aan Europese regels voldoet. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Skal Biocontrole aangewezen als toezichthouder op de naleving van deze regels. KWINK groep is door het ministerie van LNV gevraagd om Skal te evalueren.

Over Skal Biocontrole

Skal zet zich als toezichthouder in voor betrouwbare biologische producten. Dit doet Skal in de eerste plaats door certificaten te verstrekken, het productieproces te controleren en inspecties uit te voeren. De biologische bedrijven betalen Skal voor het uitvoeren van deze inspecties. De afgelopen tien jaar is de omzet van biologische voeding verdrievoudigd. Dit brengt uitdagingen voor Skal met zich mee: alle nieuwe bedrijven en producten moeten tenslotte worden gekeurd.

De evaluatie

Sinds 1 januari 2010 is Skal een privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorgaan (zbo). Dit betekent dat Skal een onafhankelijke organisatie is met een eigen bestuur. Het ministerie van LNV heeft Skal aangewezen voor de uitvoering van wettelijke taken, die voorvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.  Wel is geregeld dat zbo’s elke vijf jaar worden geëvalueerd om te oordelen of taken effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Deze evaluatie wordt aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De evaluatie start met een documentenstudie om in kaart te brengen hoe Skal zijn taken uitvoert. Op basis van deze feitelijke informatie voeren we gesprekken met medewerkers van Skal, het ministerie van LNV, betrokkenen uit de biologische sector en samenwerkingspartners van Skal.

Ervaring evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met de evaluatie van zelfstandige bestuursorganen.  Zo heeft KWINK groep in opdracht van het ministerie van Economische Zaken beoordeeld of het functioneren van vier plantaardige keuringsdiensten (BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw) doeltreffend en doelmatig is geweest in de periode 2010 – 2016. Ook evalueerde KWINK onder andere recent de ACM, de Raad voor Accreditatie en de Waarderingskamer.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website