KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert Skal Biocontrole

Er worden steeds meer biologische producten verkocht in Nederland. Producten mogen alleen biologisch heten als het productieproces aan Europese regels voldoet. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Skal Biocontrole aangewezen als toezichthouder op de naleving van deze regels. KWINK groep is door het ministerie van LNV gevraagd om Skal te evalueren. Over […]

7 december 2017

Er worden steeds meer biologische producten verkocht in Nederland. Producten mogen alleen biologisch heten als het productieproces aan Europese regels voldoet. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Skal Biocontrole aangewezen als toezichthouder op de naleving van deze regels. KWINK groep is door het ministerie van LNV gevraagd om Skal te evalueren.

Over Skal Biocontrole

Skal zet zich als toezichthouder in voor betrouwbare biologische producten. Dit doen ze in de eerste plaats door certificaten te verstrekken, het productieproces te controleren en inspecties uit te voeren. De biologische bedrijven betalen Skal voor het uitvoeren van deze inspecties. De afgelopen tien jaar is de omzet van biologische voeding verdrievoudigd. Dit brengt uitdagingen voor de organisatie met zich mee: alle nieuwe bedrijven en producten moeten tenslotte worden gekeurd.

De evaluatie

Sinds 1 januari 2010 is Skal een privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorgaan (zbo). Dit betekent dat ze een onafhankelijke organisatie zijn met een eigen bestuur. Het ministerie van LNV heeft Skal aangewezen voor de uitvoering van wettelijke taken, die voorvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.  Wel is geregeld dat zbo’s elke vijf jaar worden geëvalueerd om te oordelen of taken effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Deze evaluatie wordt aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De evaluatie start met een documentenstudie om in kaart te brengen hoe de taken worden uitgevoerd. Op basis van deze feitelijke informatie voeren we gesprekken met medewerkers van Skal, het ministerie van LNV, betrokkenen uit de biologische sector en met belangrijke samenwerkingspartners.

Ervaring evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met de evaluatie van zelfstandige bestuursorganen.  Zo heeft KWINK groep in opdracht van het ministerie van Economische Zaken beoordeeld of het functioneren van vier plantaardige keuringsdiensten (BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw) doeltreffend en doelmatig is geweest in de periode 2010 – 2016. Ook evalueerde KWINK onder andere recent de ACM, de Raad voor Accreditatie en de Waarderingskamer.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten