KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep analyseert Utrechtse letterensector

‘De Nacht van de Poëzie’, ‘het Voorleesfestival in Overvecht’ en ‘literair podium Salon Saffier’, zijn slechts grepen uit het Utrechtse culturele letteren aanbod. Gezamenlijk wordt dit aanbod de Utrechtse letterensector genoemd. Maar hoe ziet de Utrechtse letterensector er eigenlijk verder uit? Wat is het culturele aanbod van letteren gerelateerde activiteiten en organisaties in Utrecht? En […]

11 oktober 2017

‘De Nacht van de Poëzie’, ‘het Voorleesfestival in Overvecht’ en ‘literair podium Salon Saffier’, zijn slechts grepen uit het Utrechtse culturele letteren aanbod. Gezamenlijk wordt dit aanbod de Utrechtse letterensector genoemd. Maar hoe ziet de Utrechtse letterensector er eigenlijk verder uit? Wat is het culturele aanbod van letteren gerelateerde activiteiten en organisaties in Utrecht? En hoe verhouden fenomenen zoals ‘spoken word’, rap en hiphop zich tot de letterensector in Utrecht? Wat is het bereik van letteren in Utrecht? Deze voorbeeldvragen zijn onderdeel van de analyse die KWINK groep uitvoert van de letterensector in Utrecht.

Doel en aanpak onderzoek

De gemeente Utrecht laat alle sectoren binnen het culturele veld analyseren. Doel is om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de verschillende sectoren en in Utrecht. De sectoranalyses dienen als basis voor het scherp formuleren van gewenste ontwikkelingen en gewenste impact van nieuw beleid en gemeentelijke middelen.

KWINK groep voert het onderzoek uit door een uitgebreide documentanalyse uit te voeren. Daarnaast voeren we groepsgesprekken met actoren uit de Utrechtse letterensector, waaronder boekhandels, uitgevers, schrijvers en dichters. Vragen die daarbij centraal staan, zijn onder andere: Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Utrechtse letterensector? Hoe wordt de Utrechtse letterensector gefinancierd? Wat zijn de kansen en risico’s van de sector, en hoe kan de gemeente Utrecht daarop inspelen? Als laatste wordt de Utrechtse letterensector vergeleken met de letterensectoren in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Groningen. Daarbij wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe de financieringsstructuren voor de lokale letterensector verschillen per stad.

Ervaring culturele sector

KWINK groep heeft ruime ervaring in de culturele sector. Zo evalueerden we recentelijk het proces rondom de totstandkoming van het Rotterdams Cultuurplan. Momenteel doen we onderzoek naar samenwerkingsinitiatieven in de podiumkunsten in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en voeren de midterm review van de Bibliotheekwet uit in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast stelde KWINK groep recentelijk een sectoranalyse voor Letteren en Bibliotheken op voor het ministerie van OCW.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten