KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Handreiking regiomanagers 2.0

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Daardoor is het voor hen minder gemakkelijk om goed te functioneren in het dagelijks leven.

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht met als doel laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. KWINK groep maakte vorig jaar in opdracht van de stichting een handreiking voor regiomanagers. Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’. In dat bondgenootschap werken gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om laaggeletterdheid meerjarig aan te pakken. Stichting Lezen & Schrijven heeft KWINK groep gevraagd om de handreiking te updaten op grond van de nieuwste inzichten en praktijkervaringen.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website