KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Follow up: 2 maanden stage bij KWINK groep

Onze stagiairs Feline en Niek zijn nu twee maanden bezig bij KWINK. We hebben heb gevraagd kort te beschrijven hoe ze hun stage afgelopen maanden hebben ervaren, waar ze zich mee bezig hebben gehouden en wat ze nog willen gaan doen.

15 november 2021

Feline over haar stage:

Hoe heb je de stage afgelopen twee maanden ervaren bij KWINK?
Het voelt nog helemaal niet alsof ik al twee maanden stage aan het lopen ben, de tijd is zo snel gegaan! Waar in het begin alles nog erg overweldigend was voel ik mij inmiddels aardig gesetteld. Naast het werken aan projecten is er ook veel ruimte geweest om onze collega’s op een andere manier te leren kennen. Wij waren bijvoorbeeld met alle KWINK’ers aanwezig bij de boekpresentatie van onze collega Roel in ’t Veld over zijn nieuwe boek ‘In het oog van de orkaan’. Na afloop van de presentatie hebben we gezellig samen gegeten op het kantoor. De ‘global’, een studiereis van een halve week naar Gent, gevuld met allerlei culturele activiteiten, sportactiviteiten, spellen en inhoudelijke sessies was ook erg bijzonder. Ik denk dat ik ook namens Niek spreek als ik zeg dat ik enorm genoten heb van deze reis!

Wat heb je gedaan voor de verschillende projecten waar je aan werkt?
Qua projecten was ik eerst vooral druk met het toekomstagenda onderzoek over citizen science en het prioritaire gebieden project over probleemgebieden in Den Haag. Voor het eerste project heb ik naast heel veel interviews ook de analysesessies bijgewoond. Het prioritaire gebieden project stond eerst in het teken van de focusgroepen maar inmiddels hebben we ook de ‘wenkende perspectieven’ geschreven. Dit was nog best een uitdaging, omdat het een hele andere manier van schrijven is dan ik gewend ben. Verder ben ik tussen alle projecten door ook erg druk geweest met mijn eigen project over de inzet van Natural Language Processing (NLP) binnen KWINK groep. Ik heb hier net een interview voor achter de rug en komende weken volgen de rest.

Wat heb je de afgelopen tijd vooral geleerd?
Ik heb de afgelopen tijd heel veel nieuwe ervaringen opgedaan. Allereest heb ik veel geleerd van het bijwonen van en participeren in interviews en groepsgesprekken – iets waar ik zelf minder ervaring heb vanwege mijn meer kwantitatieve achtergrond. Daarnaast heb ik een goed beeld gekregen van wat je precies doet als consultant en de manier van werken. Hiermee bedoel ik het werken aan verschillende, relatief kortlopende, projecten en het switchen hiertussen.

Wat wil je nog uit de laatste maanden van je stage halen?
De komende maanden wil ik zelf graag nog meer ervaring opdoen met de ‘traditionele’ evaluaties die KWINK groep veel uitvoert. Ik ben hier nog niet heel veel mee in aanraking gekomen omdat ik bij ander soort projecten was aangesloten. Inmiddels ben ik aangesloten bij de evaluatie van het CBS en een evaluatie van een subsidieregeling zodat ik hier een beter beeld van krijg. Ik kijk er erg naar uit om hierbij betrokken te zijn!

De stage van Niek:

Hoe heb je de stage afgelopen twee maanden ervaren bij KWINK?
Ik sluit me volledig aan bij wat Feline al zei! Aan de ene kant is de tijd inderdaad heel snel gegaan. Aan de andere kant heb ik afgelopen twee maanden ook ontzettend veel gedaan, geleerd en ervaren. Naast de Global en de boekpresentatie, was een ander hoogtepunt een onderzoek naar participatie bij hernieuwbare energie op land. Ik heb daarbij meegeholpen en het is twee weken geleden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voelt heel bijzonder dat iets waar je aan gewerkt hebt ook daadwerkelijk in de politiek onder de aandacht gebracht wordt. Daarnaast hebben we een paar weken geleden een studiemiddag gehad met het hele kantoor. Daarin hebben we, onder anderen, het Publieke Waarden Model bestudeerd als team. Dit was heel leerzaam en bovendien heel gezellig!

Wat heb je gedaan voor de verschillende projecten waar je aan werkt?
De eerste weken bij KWINK groep heb ik mij vooral bezig gehouden met het onderzoek naar participatie bij hernieuwbare energie op land, zoals ik net al kort benoemde. Bij dit onderzoek ben ik relatief aan het einde van het project aangehaakt. Hier heb ik me dan ook vooral beziggehouden met het analyseren van eerder verzamelde data en het opstellen van het (eind)rapport.
Daarnaast begonnen twee andere projecten waar ik mee bezig ben (de doorlichting van RVO en een onderzoek naar verstedelijkingsstrategieën) ongeveer op het moment dat ik bij KWINK startte. Voor die twee projecten ben ik afgelopen tijd enorm druk bezig geweest met het bestuderen van documenten, het inplannen en het voeren van interviews. Ook heb ik voor verschillende projecten ‘kleinere’ taken uitgevoerd: zo ben ik bijvoorbeeld mee geweest naar Rotterdam om daar de Pitcher Perfect avond te observeren.

Wat heb je de afgelopen tijd vooral geleerd?
De manier van werken op de universiteit verschilt op een aantal punten behoorlijk van hoe KWINK te werk gaat: de snelheid ligt hoger en je werkt aan meerdere projecten tegelijkertijd. Dit was in het begin nog best wel even wennen. Overzicht houden en snel kunnen schakelen tussen verschillende projecten zijn hierbij echt vaardigheden die ik heb geleerd. Daarnaast heb ik inmiddels veel geleerd met betrekking tot het voorbereiden, houden en verwerken van interviews. Voor veel onderzoeken en projecten voert KWINK groep interviews, en daar valt meer in te leren dan ik in eerste instantie had gedacht!

Wat wil je nog uit de laatste maanden van je stage halen?
Twee projecten waar ik bij betrokken ben gaan inmiddels richting de afrondende fase. Ik ben erg benieuwd hoe we aankomende tijd alle informatie die we verzameld hebben gaan bundelen in één coherent rapport. Ik denk dat ik daarbij nog heel veel kan leren, en daar kijk ik dan ook erg naar uit. Daarnaast ik wil me de aankomende maanden ook nog verder ontwikkelen als professional in het werkveld. Denk hierbij aan zelfstandig interviews voeren, beter worden in het uitvoeren van document analyses en het meeschrijven aan offertes.

Stagelopen bij KWINK

Stagelopen bij KWINK biedt een kans om écht ervaring op te doen binnen de onderzoeks- en advieswereld. Enthousiast geworden? Bekijk dan onze vacature voor nieuwe stagiairs vanaf februari 2022!

KWINK groep houdt op woensdag 17 november van 16:00 tot 17:00 een digitale informatiemiddag. Hierbij kan je ook al je vragen stellen, kunnen wij iets meer vertellen over KWINK groep, maar kunnen wij ook vertellen wat de stage jou allemaal kan brengen. Wil je bij deze middag zijn? Meld je hiervoor aan via stage@kwinkgroep.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten