KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Case

Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders

KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders uitgevoerd. Het eindrapport van de evaluatie is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en te vinden achter deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/rapport-evaluatie-wet-huis-voor-klokkenluiders Voor deze evaluatie zijn onze Bill van Mil, Fritzi Reijerman en Frederique Uyterlinde gedoken […]

24 juli 2020

KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders uitgevoerd. Het eindrapport van de evaluatie is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en te vinden achter deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/rapport-evaluatie-wet-huis-voor-klokkenluiders

Voor deze evaluatie zijn onze Bill van Mil, Fritzi Reijerman en Frederique Uyterlinde gedoken in de complexe wereld van het klokkenluiden om te onderzoeken of de twee doelen van de Wet, de rechtsbescherming van klokkenluiders en het oplossen van maatschappelijke misstanden, zijn behaald. Daarnaast onderzochten zij welke knelpunten zich voordoen bij de uitvoering van de Wet en bekeken zij of de Wet voldoende instrumenten biedt voor de taakuitvoering van het Huis voor klokkenluiders.

Hiervoor hebben zij vele stakeholders, wetenschappers en sociale partners geïnterviewd, deden zij een onderzoek onder melders en voerden zij een telefonische survey uit onder markttoezichthouders en inspecties.

Het was een waardevolle uitdaging om deze relatief jonge Wet, waarover reeds veel te doen is geweest, te evalueren. We verwijzen u graag naar het rapport voor de uitkomsten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten