KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Bescherming van minderjarigen tegen schadelijk audiovisueel materiaal

Nu in deze tijd iedereen zo veel mogelijk thuis zit, wordt er ook meer televisie gekeken. Maar hoe weet je als ouder of het programma voor je kind daadwerkelijk voor zijn of haar leeftijdsgroep is bedoeld? Al sinds 1999 is het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) verantwoordelijk voor het beschermen van […]

18 mei 2020

Nu in deze tijd iedereen zo veel mogelijk thuis zit, wordt er ook meer televisie gekeken. Maar hoe weet je als ouder of het programma voor je kind daadwerkelijk voor zijn of haar leeftijdsgroep is bedoeld? Al sinds 1999 is het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) verantwoordelijk voor het beschermen van minderjarigen tegen schadelijk audiovisueel materiaal op televisie. KWINK groep evalueerde de manier waarop NICAM uitvoering geeft aan de bescherming van minderjarigen door middel van Kijkwijzer. Ook keken we naar de andere betrokken partijen rondom het NICAM.

Evaluatie en toekomstgerichte verkenning

Het onderzoek bestond uit een evaluatie van de afgelopen vijf jaar plus een toekomstgerichte verkenning. Om een goed beeld te krijgen verzamelden we veel feiten en percepties en maakten we gebruik van wetenschappelijk inzichten. In de evaluatie stonden drie onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe heeft het systeem van minderjarigenbescherming de afgelopen vijf jaar gefunctioneerd?
  2. Is het systeem optimaal ingericht om het doel van bescherming van minderjarigen te bereiken?
  3. Welke stappen zouden er gezet moeten worden om het systeem klaar te maken voor de toekomst?

Positief beeld over het systeem

Om te kunnen beoordelen of het systeem van minderjarigenbescherming de afgelopen vijf jaar goed heeft gefunctioneerd hebben we een systeemanalyse uitgevoerd aan de hand van zeven criteria zoals betrouwbaarheid, bekendheid, adaptiviteit, draagvlak en kosten. Zo zien we dat audiovisuele producten alleen worden geclassificeerd door codeurs die een verplichte training met succes hebben doorlopen. Ook zien we dat veel ouders bekend zijn met Kijkwijzer. De effectiviteit van een systeem als Kijkwijzer is voor een belangrijke mate afhankelijk van draagvlak bij de partijen die bij het systeem zijn aangesloten. We zien dat de audiovisuele branche zich verantwoordelijk voelt voor de bescherming van minderjarigen. De Mediawet verplicht een aantal partijen zoals publieke omroepen om zich aan te sluiten, maar ook niet-verplichte partijen hebben zich aan het systeem van de Kijkwijzer verbonden.

Een belangrijke uitdaging voor de toekomst ligt in het online domein. Een van de conclusies is dat er een ongelijk speelveld is tussen partijen in de audiovisuele sector die vallen onder de Mediawet en nieuwe partijen zoals videoplatformdiensten. Een voortdurend ongelijk speelveld zou kunnen leiden tot afname van het draagvlak onder bij NICAM aangesloten partijen.

In het rapport doen we een aantal aanbevelingen over de wijze waarop het NICAM zelf is georganiseerd, de relatie met andere stakeholders en over de mogelijke uitbreiding van Kijkwijzer naar videoplatformdiensten. In de beleidsreactie geeft minister Slob aan een groot deel van de aanbevelingen over te nemen. Daarnaast is het ministerie bezig met de herziening van de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn in wetgeving. Het ministerie kiest daarmee voor een iets andere invulling dan onze aanbeveling daarover. Lees hier de gehele beleidsreactie.

Wilt u meer lezen over de evaluatie van NICAM? U leest hier het volledige rapport.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten