KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Wat is de grootste misvatting rondom burgerparticipatie?

Met deze vraag opende KWINK groep de bijeenkomst over Haagse Wijkbudgetten voor ambtenaren van de gemeente Den Haag. De bijeenkomst vormde de afsluiting van onze evaluatie van de inzet van het wijkbudget. Genoemde misvattingen: “dat een burgerparticipatiesausje altijd werkt”, “dat burgerparticipatie niet in elke wijk mogelijk zou zijn” en “dat iedere burger zou moeten participeren”. […]

18 juni 2019

Met deze vraag opende KWINK groep de bijeenkomst over Haagse Wijkbudgetten voor ambtenaren van de gemeente Den Haag. De bijeenkomst vormde de afsluiting van onze evaluatie van de inzet van het wijkbudget. Genoemde misvattingen: “dat een burgerparticipatiesausje altijd werkt”, “dat burgerparticipatie niet in elke wijk mogelijk zou zijn” en “dat iedere burger zou moeten participeren”.

Bewoners betrekken is waardevol, maar hoe?

Aan de vraag of de betrokkenheid van bewoners waardevol is voor de leefbaarheid in wijk, dorp of stad, wordt meestal niet getwijfeld. Wat de juiste manier is om deze betrokkenheid in te zetten of te faciliteren, is echter blijvend onderwerp van discussie.

Den Haag experimenteert met het Wijkbudget

Om erachter te komen wat ‘de juiste manier’ is, worden regelmatig pilots met participatie-instrumenten uitgevoerd door gemeenten. In 2017 startte een pilot in Den Haag: een aantal wijken kregen een wijkbudget van 50.000 euro. Bewoners konden het wijkbudget zelf verdelen met als doel de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijk vergroten.

Het wijkbudget kan werken, maar geen sprake van ‘baat het niet dan schaadt het niet’

Wij evalueerden de verdeling van de wijkbudgetten in de Haagse wijken Moerwijk, Spoorwijk, Nieuw Waldeck en het Zeeheldenkwartier. We spraken met betrokken bewoners en ambtenaren.

We concludeerden dat het wijkbudget kán bijdragen aan de betrokkenheid van bewoners en de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijk. De regel “baat het niet dan schaadt het niet”, gaat echter niet op. Het wantrouwen van bewoners in de gemeente kan bij een onzorgvuldige uitvoering van het wijkbudget groeien.

Praktische lessen voor de inzet van een wijkbudget

Om het wijkbudget te laten slagen dient voorafgaand aan en tijdens de uitvoering nagedacht te worden over het creëren van draagvlak in de wijk, de ondersteuning van bewoners én gemeente, de karakteristieken van de wijk, de benodigde tijd en de wijze van verantwoording.

Dat klinkt als veel om over na te denken. Echter, met de door ons geformuleerde praktische lessen is het heel goed mogelijk de inzet van een wijkbudget te laten slagen. Wanneer een duidelijk proces wordt ingericht dat bijdraagt aan een helder en haalbaar doel (en burgerparticipatie dus niet wordt ingezet als ‘sausje’), kan burgerparticipatie in alle wijken werken.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig naar onze praktische lessen en naar de inrichting van het proces in Moerwijk, Nieuw Waldeck, Spoorwijk en Het Zeeheldenkwartier? Lees dan hier ons rapport.

Bent u geïnteresseerd in een bijeenkomst over wijkbudgetten of een ander burgerparticipatie-instrument in uw eigen gemeente? Neem dan contact op met Fritzi Reijerman.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten