KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

LKCA werkt met impact

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst heeft de ambitie om kwalitatief goede cultuureducatie en cultuurparticipatie voor iedereen, op school en in de vrije tijd, toegankelijk te maken. Dat doet het vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan. Dit is de impact die het LKCA wil hebben en die […]

17 april 2018

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst heeft de ambitie om kwalitatief goede cultuureducatie en cultuurparticipatie voor iedereen, op school en in de vrije tijd, toegankelijk te maken. Dat doet het vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan. Dit is de impact die het LKCA wil hebben en die het nóg beter wil kunnen vertellen aan opdrachtgevers, de sector en de maatschappij. KWINK groep ontwikkelde voor het LKCA een theory of change en een handreiking om het werken met impact een plek te geven in de organisatie.

Impact op verschillende niveaus

Welke verandering wil het LKCA realiseren met zijn activiteiten? Wat is de beoogde impact van de organisatie? Die vraag is op verschillende manieren te beantwoorden. Het LKCA heeft de ambitie om impact te hebben op onze samenleving, vanuit de overtuiging dat voor mensen bezig zijn met kunst en cultuur leuk en fijn is, en cultuureducatie en -participatie bijdraagt aan cognitieve vaardigheden, persoonsvorming en identiteitsontwikkeling en daarmee aan een gezonde ontwikkeling van mens en maatschappij.

Die impact kan het LKCA alleen bereiken wanneer het impact heeft op de cultuur- en onderwijssector, door ervoor te zorgen dat deze zich blijft ontwikkelen, toegankelijker wordt, goed aanbod heeft en zichtbaarder wordt. Of die impact wordt gerealiseerd hangt weer af van het effect wat het LKCA heeft op diens doelgroepen: de kunstvakdocenten, cultuurambtenaren, culturele instellingen, enzovoorts. Al met al vormt dit de theory of change van het LKCA, die we samen met de medewerkers hebben ontwikkeld.

Werken met impact

Deze theory of change vormt de basis voor het werken met impact. De verschillende rollen en werkprocessen daarbinnen hebben wij beschreven in een interactieve – online – handreiking. Hiermee kan elke LKCA’er de impact van een activiteit, een cluster en het LKCA in zijn geheel inzichtelijk maken: de handreiking biedt een stappenplan, methoden en vragen om te gebruiken. Tegelijkertijd biedt de handreiking handvatten om de strategie van activiteiten, clusters en LKCA als geheel op te stellen en waar nodig plannen bij te sturen.

Implementatie

Na het ontwikkelen van de theory of change en de handreiking die daar bij hoort is KWINK groep gevraagd om de organisatie verder te ondersteunen bij het implementeren van het Werken met impact. Dat doen we door de impact coördinatoren en het MT van de organisatie op gezette tijden van inspiratie, advies en praktische ondersteuning te voorzien.

Ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring met impact-trajecten binnen organisaties, zo maakten wij eerder de impact van een programma van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed inzichtelijk. Ook voert KWINK groep veelvuldig onderzoek uit in de culturele sector.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten